out là gì

Ví dụ về phong thái dùng

The graph shows that…started climbing steadily, peaking at…, and flattened out at a level of…

Bạn đang xem: out là gì

Biểu thiết bị đã cho thấy... đem khunh hướng tăng lên, đạt đỉnh ở... rồi ổn định lăm le tại mức...

Where can I find out if I am entitled vĩ đại receive disability benefits?

Tôi rất có thể coi bản thân đem có được trợ cấp cho tàn phế ko ở đâu?

I'd appreciate it if you would kiểm tra out my new trang web at…

Bạn hãy coi trang web mới mẻ... của tớ nhé.

Unfortunately these articles are no longer available/are out of stock, sánh we will have vĩ đại cancel your order.

Rất tiếc rằng những sản phẩm này giờ không hề nữa/đang không còn mặt hàng, chính vì thế công ty chúng tôi cần diệt lô hàng của quý khách hàng.

Could you help bủ fill out the form?

Bạn rất có thể chung tôi điền khuôn mẫu đơn này được không?

to be lượt thích a fish out of water

không tự do vì như thế lạc lõng vô môi trường xung quanh mới mẻ

I would lượt thích vĩ đại kiểm tra out, please.

Làm ơn mang lại tôi thực hiện giấy tờ thủ tục trả chống.

to flunk out

bị xua ngoài ngôi trường vì như thế sản phẩm tiếp thu kiến thức xoàng xĩnh

to measure sth out

cân đong cái gì từ là 1 lượng to hơn

Xem thêm: typo là gì

to come out

tuyên thân phụ công khai minh bạch bản thân là kẻ đồng tính

to trick sth out of sb

lừa phỉnh nhằm lấy vật gì của người nào

to sound sb out

trả chất vấn ai nhằm mò mẫm hiểu về một yếu tố

to blot out

làm mang lại vật gì trở thành xoàng xĩnh cần thiết

to sop sth out

nói nhi nhí cái gì Lúc đang được nức nở

to be drown out

bị lụt lội phait lánh ngoài ngôi nhà

to speak out

lên giờ nêu ý kiến của tớ

to drive sth out

buộc ai thoát ra khỏi một địa điểm

Xem thêm: stand in for là gì