others là gì

  • Giáo dục
  • Học giờ Anh

Chủ nhật, 9/10/2022, 13:17 (GMT+7)

Bạn đang xem: others là gì

Khi này sử dụng 'Another', 'Other', 'The other', 'Others' và 'The others'? Cô Đinh Thị Thái Hà, thạc sĩ Ngôn ngữ Anh, chỉ dẫn cơ hội dùng với những ví dụ sau.

1. Another: Một kiểu mẫu không giống, một người không giống, một chiếc không giống nữa, một người không giống nữa

* Another + danh kể từ số ít

Ví dụ:

- Do you want another cup of tea? (Bạn cũng muốn thêm 1 chén trà nữa không?)

- Can you give mạ another bag? This one is little small (Bạn hoàn toàn có thể fake tôi kiểu mẫu túi không giống được không? Cái túi này tương đối nhỏ).

* Another được dùng như 1 đại kể từ thay cho thế cho tới danh kể từ số ít

Ví dụ:

- She doesn’t lượt thích the xanh rì shirt. She prefers another. (Cô ấy ko quí kiểu mẫu màu xanh da trời. Cô ấy quí kiểu mẫu không giống hơn).

- You’ve met my brother, but I have another who is a doctor (Bạn đang được gặp gỡ anh trai tớ, những tớ vẫn tồn tại một người anh trai nữa là bác bỏ sĩ).

2. Other: Cái không giống, người khác

* Other + danh kể từ số nhiều

Ví dụ:

- I’ll send you two photos and I’ll send others tomorrow morning (Tôi tiếp tục gửi nhị tấm hình cho mình và tôi tiếp tục gửi những tấm hình không giống vô sáng sủa ngày mai).

-The trang web has information about visas. Other travel information can be obtained by calling the freephone number (Trang trang web với vấn đề về thị thực. tin tức di chuyển không giống hoàn toàn có thể được hỗ trợ bằng phương pháp gọi cho tới số điện thoại cảm ứng thông minh miễn phí).

- I don’t lượt thích these men. Are there others here now? (Tôi ko quí những người dân này. Còn những người dân này không giống ở phía trên không?)

* Other được dùng như 1 đại kể từ thay cho thế.

Xem thêm: stand in for là gì

Ví dụ:

- These magazines are so sánh boring. Give mạ others (Mấy quyển tập san này ngán vượt lên trên. Đưa cho tới tôi bao nhiêu quyển không giống đi).

- Some students are mine, other students are Ms Sue’s (Một số SV là học viên của tôi, số không giống là học viên của cô ấy Sue).

3. The other: Một người hoặc một vật còn sót lại

Ví dụ:

- That sofa is new. The other sofa is too old (Cái ghế cơ mới mẻ. Cái còn sót lại vượt lên trên cũ rồi).

- She had her umbrella in one hand and a big bunch of flowers in the other (Cô ấy rứa kiểu mẫu dù ở một phía tay và ôm một bó hoa to tát ở tay kia).

4. Others: Những kiểu mẫu không giống, những người dân khác

Có công dụng của một tính kể từ đứng trước danh kể từ chỉ người, chỉ vật, những điều đã và đang được nêu lên trước cơ hoặc bổ sung cập nhật thêm thắt vấn đề.

* Others được dùng như 1 đại kể từ thay cho thế cho tới tính kể từ chiếm hữu và danh kể từ số nhiều

- Those cakes are baked, others aren’t (Những cái bánh cơ đã và đang được nướng, các cái không giống thì chưa).

- Some boys lượt thích sport, others don’t (Một số chàng trai quí thể thao, những người dân không giống thì không).

5. The others: Những người hoặc vật còn lại

Ví dụ:

- I’ll take care of the others if you allow mạ to tát bởi (Tôi tiếp tục che chở những người dân còn sót lại nếu như bạn được cho phép tôi).

- He took four apples on the table. The others are still there (Anh ấy đang được lấy tư trái khoáy táo bên trên bàn. Những trái khoáy táo còn sót lại vẫn ở đó).

Đinh Thị Thái Hà

Xem thêm: non stop là gì