other là gì

Bản dịch

Will the allowance affect other benefits?

Bạn đang xem: other là gì

expand_more Tiền trợ cung cấp sở hữu tác động cho tới những quyền hạn khác không?

We see no other alternative but lớn cancel our order for…

Chúng tôi không hề lựa lựa chọn nào là khác ngoài những việc bỏ đơn bịa...

Ví dụ về phong thái dùng

I hope you will make each other extremely happy.

Chúc mừng lễ lắp đặt ước của nhì chúng ta. Chúc nhì chúng ta ở cùng mọi người trong nhà hạnh phúc!

I believe…should be considered ahead of other candidates because…

Tôi tin cậy rằng Quý công ty lớn nên đặc biệt quan trọng suy nghĩ... mang đến địa điểm cần thiết tuyển chọn dụng vì như thế...

These explanations complement each other and help lớn illuminate the phenomenon of…

Xem thêm: Tips buộc dây giày AF1 “chất lừ” nhất cho tín đồ yêu giày

Các ví dụ này là những ví dụ minh họa tiêu biểu vượt trội mang đến...

We see no other alternative but lớn cancel our order for…

Chúng tôi không hề lựa lựa chọn nào là không giống ngoài những việc bỏ đơn bịa...

Will the allowance affect other benefits?

Tiền trợ cung cấp sở hữu tác động cho tới những quyền hạn không giống không?

How many other tenants are living in the apartment?

Có từng nào người sinh sống nhập chung cư này?

Xem thêm: vegetarian là gì