"Ông Vua Hàng Hiệu" Johnathan Hạnh Nguyễn (P4) | Top CEO FBNC TVTruyền hình FBNC và talk show chính luận Nhà Lãnh Đạo Doanh Nghiệp (Top CEO).
Ông Johnathan Hạnh Nguyễn – Chủ tịch Tập đoàn Imex Pan Pacific (IPP) và câu chuyện hội nhập từ góc nhìn của vị doanh nhân Việt kiều. Người đầu tiên mở đường bay VN quốc tế . Người sở hữu 48 thương hiệu thời trang cao cấp nhất hiện nay.

Nguồn:https://zaia.vn/