Nội Dung Toán Lớp 2 Sách Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống, Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Toán Lớp 2

Tích hợp những nội dung cần thiết của chương trình toán lớp 2 để phụ huynh, giáo viên và học sinh học tập hiệu quả hơn, từ đó giúp việc học toán lớp 2 của các em hiệu quả hơn.

Bạn đang xem: Toán lớp 2

– Lấy ví dụ về phép cộng hai số như 25+20=45. Số kết hợp với từ. Kết quả là định lượng. Như ví dụ trên 25 và 20 là số từ, 45 là số lượng.

– Yêu cầu trẻ nghĩ ra một ví dụ tương tự và đưa ra phản hồi về thời gian và số lượng.

– Lấy ví dụ về phép trừ 45-25=20. Dấu trừ là số đứng trước, dấu trừ là số đứng sau dấu trừ. Kết quả là hiệu quả. Như ví dụ trên 45 là số bị trừ, 25 là số bị trừ, 20 là hiệu.

– Yêu cầu trẻ nghĩ ra ví dụ tương tự và nhận xét xem cái nào được, cái nào bị loại bỏ và sự khác biệt.

– Dạy bé đếm hàng dọc, thêm đơn vị trước, chục sau. Ví dụ: 19+5=24 thì lấy 9+5 bằng 14, viết 4, nhớ 1 (1 ở đây là 1 chục nên cộng 1 chục này với 1 chục này thành 1 chục thì được 2 chục). Viết nó là 24.

Nếu con không hiểu, hãy đưa ra một ví dụ hay bằng cách lấy 19 thứ, thêm 5 thứ sẽ cho con 24. Sau đó, giải thích nguyên tắc cộng như vậy và cho con bạn làm toán khoảng 10 bằng máy. để ghi nhớ, từng chút một bạn sẽ nhớ điểm.

1.4. chương trình toán lớp 2 cộng 100

– Cho ví dụ về một số phép tính cộng đến 100 cho trẻ liên tiếp. Ví dụ: 99+1, 82+18, 73+27.

– Dạy con làm 82+18, rồi cộng các đơn vị (8+2=10, viết 0 nhớ 1), mười cộng nhau (8+1=9, cộng 1 nhớ 9+1=) 10, viết các kết quả giảm 10 trên 100.

– Nếu bạn không hiểu, hãy để tôi làm thêm ví dụ để hiểu rõ hơn.

1.5. Tìm số từ

– Cho ví dụ: … + 4 = 10, vậy bạn cộng 4 với 10 bao nhiêu lần thì được 6. Khi đó hệ thức là 6=10-4.

– Dạy trẻ nguyên tắc đếm: để được một chữ ta lấy số trừ đi một chữ khác.

– Dạy số chữ cần tìm, biểu thị bằng x. Đối với bài toán trên, hãy viết: x+4=10 x=10-4=6.

Cho trẻ làm mẫu nhiều.

1.6. Nhớ xóa

Để dạy bé học phép tính nhớ lớp 2, cha mẹ nên dạy bé viết chữ phép trừ theo hàng, trừ từ hàng đơn vị đến hàng chục. Ví dụ: 24-9=15, lấy 4-9, 4 không trừ được 9 nên phải mượn mười hai từ hàng chục được 14-9=5, viết 5 nhớ 1 mượn; lấy 2-0-1 và 1, kết quả là 15.

– Tìm dẫn chứng, tư liệu thực tế để trẻ nhận thấy kết quả đúng.

Bạn nào chưa hiểu thì cho mình ví dụ cụ thể hơn nhé.

Tham Khảo Thêm:  Đề Thi Và Đáp Án Môn Địa Lý

1.7. Tìm số bị trừ trong chương trình toán lớp 2

-Ví dụ…-4=6, tức là trừ 4 bằng 6, bạn sẽ được 10. Khi đó mối quan hệ là 10=4+6.

– Dạy trẻ nguyên tắc đếm: để tìm số bị trừ ta lấy hiệu cộng với số bị trừ.

– Với bài toán trên, viết dạng x-4=6 x=4+6=10.

Cho trẻ làm mẫu nhiều.

1.8. Tìm số cần xóa

– Lấy ví dụ 10-…=6 chẳng hạn, 10 trừ đi 6 sẽ được 4. Khi đó mối quan hệ là 4=10-6.

– Dạy cho các em nguyên tắc đếm: muốn tìm số bị trừ ta trừ hiệu của số bị trừ.

– Đối với bài toán trên, viết về dạng 10-x=6 x=10-6=4.

1.9. Phép nhân

2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 = 2 x 6 = 12

2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2

là tổng của 6 số hạng giống nhau, mỗi số hạng bằng 2.

Chúng ta đảo ngược phép nhân, được viết như sau: 2 x 6 = 12

Đọc là: hai lần sáu lần mười hai

X được gọi là ký hiệu phép nhân.

Phép chia (Nhân, chia cho 5)

Số Chia – Phép Chia – ThươngTìm số chia.Phần 2; 3; 4; 5

1.10. Tròn mười, tròn một trăm


– Số tròn chục là số có dạng a0 (với a là số tự nhiên).

Ví dụ: 10, 20, 30, 120 (tương ứng với mười hai, hai mươi, ba mươi, mười hai)

– Số tròn trăm là số có dạng b00 (với b là số tự nhiên)

Ví dụ: 100, 200, 300 (tương ứng với một trăm, hai trăm, ba trăm)

– Lưu ý: Số tròn trăm bao giờ cũng là số tròn chục, nhưng số tròn chục không có nghĩa là tròn trăm.

Ví dụ: 400 là một số xung quanh một trăm và xung quanh mười; 150 là một số tròn, nhưng không phải là một trăm.

2. Chương trình toán hình học lớp 2

Hình chữ nhật, hình tứ giác

– Vẽ mẫu hình chữ nhật. Hình tứ giác (bao gồm tứ giác, hình thang và hình bình hành). Dạy con bạn rằng hình chữ nhật là hình tứ giác.

– Tứ giác là hình có 4 cạnh, 4 đỉnh (mỗi đỉnh 4 điểm).

Hình chữ nhật là tứ giác nhưng có 4 cạnh.

Hình vuông là hình chữ nhật có hai cạnh bằng nhau.

– Cắt các hình sao cho bé ghép, đếm và phân biệt các hình: cái này phụ thuộc vào tay nghề của bố mẹ. Có thể ghép 2 hình vuông thành 1 hình chữ nhật, ghép 4 góc và tam giác thành 1 tứ giác (hình thang),…

một đường thẳng

Yêu cầu trẻ vẽ đoạn thẳng AB. Dạy con bạn rằng nếu đoạn thẳng này kéo dài về cả hai phía thì nó sẽ là đoạn thẳng AB. Nếu đoạn thẳng AB có thêm một điểm C thì ta có 3 điểm thẳng hàng.

– Do đó mọi điểm nằm trên cùng một đường thẳng sẽ thẳng hàng.

– Cho trẻ làm ví dụ tìm ba điểm, 4 điểm thẳng hàng (xem sách trang 73).

Kilômet Mét Decimet Centimet

Ki – Lô – mét viết tắt là km. 1km = 1000m

Tham Khảo Thêm:  Bộ Đề Cương Ôn Tập Toán 8 Học Kì 2 Có Đáp Án Lớp 8, Đề Cương Ôn Tập Học Kì 2 Môn Toán Lớp 8

Mét viết tắt là m 1m = 1000mm 1m = 10dm 1m = 100cm

Mi – li – mét được viết tắt là mm. 1cm = 10mm 1dm = 10cm

Decimeter được viết tắt là dm. 1dm = 10cm Lấy thước kẻ và cho trẻ xem 1dm đến từ đâu (từ 0 đến 10 cm).

Đường tròn tam giác – đường tròn tứ giác

– Chu vi tam giác bằng tổng độ dài các cạnh

trong ba.

Chu vi tam giác ABC = AB + BC + CA

Chu vi hình tứ giác bằng tổng độ dài các cạnh

của tứ giác.

Chu vi tứ giác ABCD = AB + BC + CD + DA

3. Chương trình giải toán lớp 2

1. Chương trình toán lớp 2 giải nhiều bài toán

Dạy con bạn nhiều hơn về cảm xúc. Các ví dụ trực quan luôn có sẵn với đồ chơi và thức ăn của con bạn.

– Lấy ví dụ để trẻ tự đếm, như mẹ có hai cái kẹo, con có “nhiều hơn” ba cái, con có bao nhiêu cái kẹo?

– Cho hs làm bài tập trong sách trang 24 để tóm tắt và giải bài toán.

– Nhiều hơn cũng có thể nói là tăng, là tăng.

2. Chương trình toán lớp 2 về giải bài toán giới hạn

– Dạy con bạn về khái niệm ít hơn. Các ví dụ trực quan luôn có sẵn với đồ chơi và thức ăn của con bạn.

– Lấy ví dụ cho trẻ tự đếm, nếu cô có 5 cái kẹo thì cô có “ít nhất” ba cái, cô có bao nhiêu viên kẹo?

– Cho hs làm một số phép toán trong sách trang 30 để tóm tắt và giải bài toán này.

4. Bài toán lớp 2 hiện đại về đo lường

1. Kilôgam

Kilo là một đơn vị đo khối lượng, viết tắt là kilogam.

– Đo trọng lượng và thăng bằng. Trên thị trường có nhiều loại cân như cân 1 đĩa, cân 2 đĩa trong sách trang 32 (dùng đo), cân điện tử.

– Lấy ví dụ về cân nặng của con và người thân.

– Nếu dùng cân 2 đĩa, người ta đặt giới hạn để tính khối lượng vật cần cân. một đĩa đo, một đĩa cân. Sau đó bằng cách lấy khối lượng của quả cân hoặc cộng khối lượng của các quả cân để được khối lượng của vật cần cân.

– Cho trẻ đếm bằng cách cộng trừ với đơn vị kg.

Bài toán tính Lit

– Lít là đơn vị đo năng lượng, dùng cho chất lỏng (nước, sữa,…) viết tắt là l.

– Lấy một số bình đong để cho trẻ xem lít.

– Cho trẻ đếm bằng cách cộng trừ với đơn vị l.

Ngày, giờ, cố gắng xem đồng hồ. Ngày, hãy thử xem lịch

*
*

Ngày, giờ, cố gắng xem đồng hồ. Ngày, hãy thử xem lịch

– Một ngày gồm 24 giờ, được chia thành sáng, trưa, chiều, tối và đêm. Buổi sáng từ 1 giờ đến 10 giờ sáng. Bữa trưa bao gồm 11 giờ sáng, 12 giờ trưa. Chiều từ 1h (13h) đến 18h (18h). Tối từ 19h (19h) đến 21h (21h). Ban đêm từ 10h đêm (22h) đến 12h đêm (24h). Dạy con bạn từ trưa trở đi có hai cách để đếm thời gian với gia số 12 đơn vị.

Tham Khảo Thêm:  Thế Nào Là Hàm Số K Có Cực Trị Của Hàm Số, Cực Trị Của Hàm Số

Yêu cầu con bạn đọc về lịch trình của mình trong một giờ.

– Thay đổi 24 giờ ngày, tối, đêm.

– Quay kim đồng hồ để xem giờ (có đồng hồ ở dạng toán 2).

Dạy con bạn số ngày trong tháng bằng cách đếm mu bàn tay. Tháng 1, 3, 5, 7, 8, 10, 12 có 31 ngày, các tháng còn lại trừ tháng 2 có 30 ngày, riêng tháng 2 có 28 ngày, 4 năm 1 lần có 29 ngày.

– Cho trẻ xem lịch từng tháng. Yêu cầu trẻ tìm ra ngày 22 của tháng đó. Đếm xem tháng đó có bao nhiêu Chủ Nhật, bao nhiêu Thứ Tư, v.v. Khoảng cách giữa các ngày chủ nhật, thứ hai, thứ ba hàng tuần là bao nhiêu ngày. Tuần này thứ 6 là ngày 8 chẳng hạn vậy thứ 6 tuần sau là ngày mấy?

5. Chương trình giúp trẻ học tập và vận động đúng cách

Monkey Math là sản phẩm phái sinh của nhà Monkey với các sản phẩm quen thuộc với nhiều phụ huynh như Monkey Junior, Monkey Stories hay Vnyani.

Xem thêm: Truyện Cổ Tích Hay Nhất Thế Giới, Truyện Cổ Tích Hay Nhất Thế Giới

Monkey Math được xây dựng theo Chương trình Giáo dục Mầm non & Tiểu học mới với tinh thần “Toán học cho mọi trẻ em”. Bố mẹ hãy cùng tìm hiểu về chương trình Monkey Math trước khi giúp con học nhé.

Tôi là 60 chương trong 7 chươnghướng dẫn Monkey Math đã được xây dựng Tiếp tục tìm hiểu Chương trình giáo dục phổ thông mới cho trẻ Mầm non và Tiểu học. Hơn, 7 chuyên đề (6 chuyên đề cơ bản, 1 chuyên đề nâng cao) trong chương trình học Monkey Math bao gồm:

Đếm và thu thập số (Tính toán & Hồng y),

Giải tích và tư duy đại số (Hàm số và suy luận đại số),

Số và phép tính thập phân (Số & Hàm trong Cơ số Mười),

Thử nó (Đo lường),

Không gian và thời gian (Không gian và thời gian),

hình học (Hình học),

(Chủ đề nâng cao) Dữ liệu và đồ họa (Dữ liệu & Đồ thị)

Phụ huynh có thể mua Monkey Math bằng cách nhấn vào nút bên dưới để được hưởng giá ưu đãi vì glaskragujevca.net là đối tác của Monkey MathGiảm 40% học phí: Phí khởi điểm chỉ 832.000đ 499.000 VNĐĐưa cho con bạn một cuốn sách bài tập
> Nhận tất cả những điều trên

Related Posts

Hướng Dẫn Cách Lấy Lại Mật Khẩu Vietcombank Dễ Dàng

Việc quên mật khẩu không còn quá xa lạ với nhiều khách hàng và nó sẽ ảnh hưởng đến việc không thể thực hiện các giao dịch…

FIFA là gì? Lịch sử ra đời và vai trò của tổ chức bóng đá FIFA

Tổ chức bóng đá FIFA là gì? Lịch sử hình thành của liên đoàn bóng đá thế giới như thế nào? Vai trò chính của FIFA là gì?…

ăn gì để vết khâu tầng sinh môn mau lành

Nguyên nhân chính của rách tầng sinh môn là do sinh nở. Để vết khâu nhanh lành, bạn cần bổ sung nhiều dinh dưỡng. Vậy bạn đã…

trang trí quạt giấy lớp 8 đơn giản dễ vẽ

Quạt giấy là vật dụng quen thuộc với người dân Việt Nam. Từ xa xưa, con người đã biết dùng mo cau làm quạt. Dần dần, xã…

bản khai lý lịch dùng cho công tác bảo vệ chính trị nội bộ

&nbsp Sơ yếu lý lịch bảo vệ chính trị nội bộ ĐẢNG ĐẢNG HỌC BỔNG &nbsp CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HÀ NỘI &nbsp ĐẢNG ĐẠI…

đề kiểm tra tiếng anh lớp 3 hoc ki 2 chương trình mới

Bạn đang xem bài viết ✅ Bộ đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 3 năm 2022 – 2023 sách i-Learn Smart Start 2, Đề…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *