Những Trường Hợp Nào Được Tạm Hoãn Nghĩa Vụ Quân Sự ? Điều Kiện Được Tạm Hoãn Nghĩa Vụ Quân Sự


[embed]https://www.youtube.com/watch?v=HNkaS0g_af0[/embed]

Luật Nghĩa vụ quân sự 2015 quy định những trường hợp được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự thì được xóa bỏ.

Bạn xem: Đình chỉ quân sự

Bạn đang xem: Những Trường Hợp Nào Được Tạm Hoãn Nghĩa Vụ Quân Sự ? Điều Kiện Được Tạm Hoãn Nghĩa Vụ Quân Sự

Báo Quân đội nhân dân đã nhận được nhiều câu hỏi của bạn đọc về các trường hợp tạm hoãn, không gọi nhập ngũ và các trường hợp sinh viên đang học cao đẳng, đại học.

*
*
*
*
Công dân nhập ngũ năm 2021. Ảnh: glaskragujevca.net

Theo Luật nghĩa vụ quân sự 2015, tại điểm g khoản 1 Điều 41, việc tạm hoãn nghĩa vụ quân sự buộc học sinh, sinh viên phải thực hiện như sau:

Đang học tại cơ sở giáo dục phổ thông; được giảng dạy ở trình độ đại học hệ chính quy của cơ sở giáo dục đại học, trình độ cao đẳng hệ chính quy của cơ sở giáo dục nghề nghiệp để đào tạo trình độ sư phạm.

Vì vậy, mọi công dân trong độ tuổi đăng ký hộ khẩu từ đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi đều học trong trường phổ thông; Người học trình độ đại học hệ chính quy, trình độ cao đẳng hệ dạy nghề không được tham gia quân đội trong thời gian học tập.

Ngoài ra, nam giới đã tốt nghiệp cao đẳng, đại học đã được gọi nhập ngũ tạm thời nhưng nếu gọi nhập ngũ vẫn chưa đủ 27 tuổi. đi nghĩa vụ quân sự thì vẫn phải đi nghĩa vụ quân sự.

Các trường hợp được tạm hoãn tham gia nghĩa vụ quân sự:

- Không đủ sức khỏe để thực hiện nghĩa vụ quân sự theo quy định của Hội đồng khám sức khỏe;

- Là lao động duy nhất phải trực tiếp chăm sóc người thân trong gia đình không còn khả năng lao động hoặc chưa đến tuổi lao động; gia đình có nhiều người bị thiệt hại về người và tài sản do tai nạn, thiên tai, dịch bệnh nghiêm trọng được Ủy ban nhân dân xác nhận;

- Con của bệnh binh, người nhiễm chất độc da cam suy giảm khả năng lao động từ 61% đến 80%;

- Có anh, chị, em ruột không phải là quân nhân hoặc đang phục vụ tại ngũ; Sĩ quan, hạ sĩ quan cảnh sát phục vụ trong Công an nhân dân;

- Người phải di chuyển, tái định cư trong 03 năm đầu có vấn đề đặc biệt thuộc các dự án phát triển kinh tế, xã hội do Chính phủ, Ủy ban nhân dân cấp Tỉnh trở lên quyết định;

- Cán bộ, công chức, viên chức, thanh niên xung phong được cử đi công tác, làm việc ở vùng có KT nặng theo quy định của pháp luật;

Xem thêm: get out là gì

- Đang học tại cơ sở giáo dục phổ thông; được giảng dạy ở trình độ đại học hệ chính quy của cơ sở giáo dục đại học, trình độ cao đẳng hệ chính quy của cơ sở giáo dục nghề nghiệp để đào tạo trình độ sư phạm.

- Lực lượng thường trực.

Họ không đủ điều kiện để thực hiện nghĩa vụ quân sự:

- Con liệt sĩ, con thương binh lần đầu;

- Anh hoặc em ruột của liệt sĩ;

- Một con của thương binh thứ hai; một con của quân nhân bị bệnh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên; một con của người nhiễm chất độc da cam tỷ lệ khuyết tật từ 81% trở lên;

- Người thực hiện mật vụ không phải là quân nhân, Công an nhân dân;

- Thẻ, công chức, viên chức, thanh niên xung phong được cử đi công tác, làm việc ở vùng kinh tế khó khăn nhất theo quy định của pháp luật từ 24 tháng trở lên.

Ngoài ra, công dân thuộc diện được tạm hoãn đăng ký quy định tại khoản 1 Điều này, nếu không còn lý do tạm hoãn thì được gọi nhập ngũ.

Công dân thuộc diện bị tạm dừng đăng ký hoặc không được đăng ký, nếu tự nguyện đăng ký thì được coi là đủ điều kiện đăng ký.

Xem thêm: hearsay là gì

Danh sách công dân đủ điều kiện được tạm hoãn gọi nhập ngũ, miễn gọi nhập ngũ phải được niêm yết công khai tại trụ sở UBND, cơ quan, tổ chức trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày Chủ tịch Ủy ban công bố. Nhân dân trong vùng ký tên vào Nghị quyết.

Xem thêm: Viết Văn bản cho Hành động Không.

Tuy nhiên, điều trên là rất khó. Năm nay, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên cách thức tuyển chọn nhập ngũ và thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự sẽ có nhiều ảnh hưởng. Bộ Quốc phòng sẽ sớm có hướng dẫn cụ thể về vấn đề này. Báo Quân đội nhân dân điện tử sẽ tiếp tục chuyển và giới thiệu tới bạn đọc.