Những Cuộc Kháng Chiến Chống Ngoại Xâm Ở Thế Kỉ X


Trải qua bao năm dựng nước, nhân dân ta vẫn phải chống giặc ngoại xâm. Với lòng yêu nước, với tinh thần quật cường và dũng cảm, dân tộc Đại Việt đã giành được nhiều thắng lợi, giữ gìn nền tự do cho đất nước. Hãy cùng glaskragujevca.net nhìn lại các cuộc chiến tranh chống giặc ngoại xâm của dân tộc ta thế kỷ X - XV qua bài học dưới đây.


*

A. Thông tin chung

I. Cuộc chiến chống lại kẻ thù của Âm nhạc

Bạn đang xem: Những Cuộc Kháng Chiến Chống Ngoại Xâm Ở Thế Kỉ X

1. Cuộc chiến chống Tống của vua Lê sơ.

Bạn có thể xem: Soạn bài lịch sử 10 19

* Lý do:

Năm 980, nhà Đinh loạn, vua Tống đem quân sang đánh nước ta.

* Tiến độ và kết quả:

Năm 981, quân Tống xâm lược nước ta. Lê Hoàn cùng nhân dân tổ chức kháng chiến. Quân Tống phải rút lui. Đất nước này độc lập.

2. Kháng Tống thời Lý

* Lý do:

Nhà Tống suy yếu phải đối mặt với nhiều thách thức. Kế hoạch tấn công Đại Việt là mục tiêu “Nếu ta đoạt được thế Tống thì các nước Liêu-Hạ sẽ phải tránh”. Thế là nhà Tống tập hợp quân chuẩn bị đánh Đại Việt.

* Tiến độ và kết quả:

Xem thêm: 5 mẫu giày Adidas nữ màu hồng chính hãng đẹp mê ly

Nhà Lý đã tổ chức quần chúng chống đối qua hai giai đoạn.

Phần 1: Năm 1075, Lý Thường Kiệt kết hợp quân triều đình với nhân dân sơn cước đánh nước Tống, rồi rút quân về nước. Như Nguyệt (Bắc Ninh).

II. Cuộc chiến chống quân Mông - Nguyên xâm lược

* Tại sao:

Thế kỷ XIII, các bộ lạc du mục Mông Cổ đã hình thành nên một quốc gia rộng lớn từ Á sang Âu, các vua Mông- Nguyên ba lần xâm lược nước ta.

* Tiến độ và kết quả:

Lần thứ nhất: Năm 1258, quân Đông Bộ Đầu đánh tan quân Nguyên Mông Lần thứ hai: Năm 1285, đánh Tây Kết, Hàm Tử, Chương Dương, Thăng Long, Vạn Kiếp... đánh tan quân Nguyên. 1287-1288, chiến tranh Bạch Đằng bắt đầu. Giặc phải từ bỏ mộng tấn công Đại Việt.

III. Một nhóm chống quân Minh xâm lược và Lam Sơn xâm lược.

* Lý do:

Xem thêm: rape là gì

Năm 1407, cuộc chiến chống quân Minh của nhà Hồ thất bại. Nổi tiếng nhất là cuộc Khởi nghĩa Lam Sơn do Lê Lợi và Nguyễn Trãi lãnh đạo.

Xem thêm: Tính chất Hóa học của Phi kim, Ví dụ và Bài tập, Hóa học của Phi kim, Ví dụ và Bài tập

* Tiến độ và kết quả:

Năm 1418 cuộc khởi nghĩa Lam Sơn lại nổ ra và giành thêm thắng lợi: Mở rộng vùng giải phóng Tháng 11/1426, chiến thắng Tốt Động - Chúc Động đã đẩy quân Minh vào thế không còn gì. trở lại thế giới.

* Nguyên nhân của chiến thắng là ý nghĩa của lịch sử

Nguyên nhân thắng lợi Sự lãnh đạo sáng suốt của vua, quan Trần, Lý, mưu lược tài trí, bộ tham mưu khôn ngoan Lòng dân đoàn kết Trọng nghĩa của lịch sử Giữ gìn nền độc lập của Tổ quốc Tinh thần đoàn kết, truyền thống yêu nước của dân tộc Quốc gia