Những Bài Toán Nâng Cao Lớp 4 Có Đáp An, Bộ Đề Thi Học Sinh Giỏi Toán Lớp 4 Có Đáp Án


Soạn bài môn Toán lớp 4 là chương có đáp án, với lời giải chi tiết giúp các em học sinh lớp 4 ôn tập và nâng cao kiến ​​thức.các em hãy cố gắng giải đúng các bài toán để học tập môn Toán ngày một tốt hơn nhé.

Bạn đang xem: Top các bài toán lớp 4 có đáp án

Bạn đang xem: Những Bài Toán Nâng Cao Lớp 4 Có Đáp An, Bộ Đề Thi Học Sinh Giỏi Toán Lớp 4 Có Đáp Án

Với các dạng bài tập lớp 4 này, mỗi ngày trong kỳ nghỉ hè 2021, các em chỉ cần làm một vài bài tập là hiểu rõ Toán 4. Game toán lớp 4 mang đến 7 dạng bài tập sau, cùng các dạng bài: Bài tập ví dụ:

Hình thức 1: Chẵn với số lẻ, bài toán tìm chữ số tận cùng của một sốMẫu 2: Phương pháp tính toán và mối quan hệ giữa các thành phần tính toánMẫu 3: Sự cố này ảnh hưởng đến các tham số phân phối.Mẫu 4: Từ vựng và hành vi liên quan đến xác thực từMẫu 5: Các bài toán điền sốMẫu 6: Các bài toán để hoàn thành Giải tíchMẫu 7: Sử dụng máy tính để tìm nhanh kết quả của nhiều phép tính.

Bài và Chuyên đề Toán lớp 4

BÀI 1:CÁC TRANG THƯỜNG GẶP

I. GIÁO DỤC GIÁO DỤC

- HS hiểu đề toán và cách giải toán.

- Tập thể dục cường độ cao.

- Rèn kĩ năng giải toán cho học sinh.

II. SỰ CHUẨN BỊmột con cú

- Câu hỏi và thực hành thuộc dạng vừa học.

- Thông tin phù hợp.

III. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC 1/ Nhóm lớp bình thường.

2/ Xem bài trước.

Gọi học sinh làm bài trước một tiếng, giáo viên hướng dẫn.

3/ Bài mới.

Dạng 1: Số chẵn lẻ, bài toán đoán chữ số tận cùng của một số

* Biết ghi nhớ:

- Số cuối của số bằng số cuối của số đơn vị chữ trong số.

- Số cuối của mục trùng với số cuối của các mục trong mục.

- Các số 1 + 2 + 3 + 4 + ...... + 9 có chữ số tận cùng là 5.

- Tích 1 x 3 x 5 x 7 x 9 có các chữ số tận cùng là 5.

- Tích a ì a không thể kết thúc bằng 2, 3, 7, 8.

* Bài tập:

Bài 1:

a) Nếu tổng hai số tự nhiên là số lẻ thì số của chúng có lẻ không?

b) Hai số tự nhiên lẻ thì tổng của chúng có lẻ không?

c) "Tổng" và "hiệu" của hai số tự nhiên có thể là số chẵn và số lẻ không?

Phần thưởng:

a) Tổng các số tự nhiên là một số lẻ, để tổng gồm một số chẵn và một số lẻ thì tổng của chúng phải là một số chẵn (Không được là số lẻ).

b) Tích của hai số tự nhiên là một số lẻ nên hai tích đó là số lẻ nên tổng của chúng phải là một số chẵn (Không thể là số lẻ).

c) Lấy “Tổng” cộng với “hiệu” ta được tổng gấp 2 lần tức là 1 số chẵn. Vậy "tổng" và "hiệu" phải là 2 số đều là số lẻ (Không thể có số này chẵn, số kia lẻ). Bài toán 2: Không thực hiện phép tính, hãy kiểm tra kết quả của phép tính này đúng hay sai?

a, 1783 + 9789 + 375 + 8001 + 2797 = 22744

b, 1872 + 786 + 3748 + 3718 = 10115.

c, 5674 x 163 = 610783

Phần thưởng:

a, Kết quả trên sai vì tổng của 5 số lẻ là một số lẻ.

b, Kết quả trên sai vì tổng các số là một số chẵn.

c, Kết quả trên sai vì tích của một số bất kỳ bằng một số khác cũng chính là hai số đó. Bài 3: Tìm 4 số tự nhiên liên tiếp có tích là 24 024

Phần thưởng:

Ta thấy trong 4 số tự nhiên liên tiếp không có chữ số nào tận cùng bằng 0; 5 vì khi đó tích có tận cùng bằng 0 (không giống đề bài).

Vậy 4 số em được có thể là các số liên tiếp 1, 2, 3, 4 và 6, 7, 8, 9 Ta có:

24 024 > 10 000 = 10 x 10 x 10 x 10

24 024 0)

Ta có: A x A = 111 111

Vì 1 + 1 +1 + 1 + 1 + 1+ = 6 chia hết cho 3 nên 111 111 chia hết cho 3.

Vậy A chia hết cho 3 mà A chia hết cho 3 nên A i A chia hết cho 9 nhưng 111 111 không chia hết cho 9 .

Vì vậy, không có số này.

Bài 7:

a, Số 1990 có thể lập thành ba số tự nhiên liên tiếp được không?

Phần thưởng:

Tích 3 số tự nhiên liên tiếp chia hết cho 3 vì trong 3 số đó luôn có 1 số chia hết cho 3 nên 1990 không phải là tích của 3 số tự nhiên liên tiếp vì:

1 + 9 + 9 + 0 = 19 không chia hết cho 3.

Xem thêm: plushie là gì

b, Số 1995 có thể lập thành ba số tự nhiên liên tiếp được không?

3 số tự nhiên liên tiếp luôn có 1 số chẵn nên tính chất của nó là số chẵn và 1995 là số lẻ nên không tạo thành từ 3 số tự nhiên liên tiếp.

c, Số 1993 có phải là tổng của ba số tự nhiên liên tiếp không?

Tổng 3 số tự nhiên liên tiếp gấp 3 lần số đứng giữa nên số này phải chia hết cho 3.

Mà 1993 = 1 + 9 + 9 + 3 = 22 không chia hết cho 3 Vậy số 1993 không phải là số có 3 số tự nhiên liên tiếp.

Bài 8: Đếm 1 x 2 x 3 x 4 x 5 x ............ x 48 x 49 Nó tận cùng bằng bao nhiêu chữ số 0?

Phần thưởng:

Với thừa số đó, các thừa số chia hết cho 5 là: 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45.

Hoặc 5 = 1 x 5; 10 = 2 x 5; 15 = 3 x 5; ........; 45 = 9x5.

Mỗi thừa số 5 nhân với cùng một số sẽ cho ta một số tròn trăm. còn ở trên có 10 số là 5 thì kết thúc giao dịch với 10 số 0 .

Bài 9: Toàn tính tổng các số từ 20 đến 98 để tìm số 2025. Nếu không tính tổng các bạn cho biết Toàn đúng hay sai?

Phần thưởng:

Ngay cả khi tổng các số là một số chẵn, tất cả các kết quả trong năm 2025 đều là số lẻ, do đó, toàn bộ phép tính bị sai.

Bài 10: Tùng đếm số các số lẻ từ 21 đến 99 tìm được số 2025. Nếu không đếm số hãy cho biết Tùng tính đúng hay sai?

Phần thưởng:

Từ 1 đến 99 có 50 số lẻ

Và từ 1 đến 19 có 10 số lẻ. Do đó Tùng tính tích các số lẻ là: 50 - 10 = 40 (số).

Ta đã biết tổng các số lẻ là một số chẵn và 2025 là một số lẻ nên Tùng không tính sai.

Bài 11: Phần tử cuối cùng có bao nhiêu số 0?

20 x 21 x 22 x 23 x . . . trên 28x29

Phần thưởng:

Ở trên có số tròn chục là 20 nên tích tận cùng là số 0

Ta lại có 25 = 5 x 5 nên 2 thừa số 5 này khi nhân với 2 số chẵn đều có 2 chữ số 0.

Vì vậy, sản phẩm cao nhất kết thúc với 3 số không.

Bài 12: Phép chia 1935:9 được thương là 216 và không có số dư. Không hành động cho thấy Tiên có làm tốt hay không.

Phần thưởng:

Vì 1935 và 9 đều là số lẻ nên thương của hai số lẻ là một số lẻ. Thượng Tiên thấy 216 là số chẵn nên sai

Bài 13: Huệ tính:

2 x 3 x 5 x 7 x 11 x 13 x 17 x 19 x 23 x 29 x 31 x 37 = 3 999 Nếu không tính doanh số, hãy cho biết Huệ đúng hay sai?

Trả lời: Trong ví dụ trên có thừa số là 5 và thừa số bằng nhau nên thừa số phải kết thúc bằng chữ số 0. Như vậy Huệ đã tính sai.

Bài 14: Có bao nhiêu chữ số mà thừa số cuối cùng kết thúc bằng 0: 13 x 14 x 15 x . . . x 22 năm

Phần thưởng:

Trong các tích trên có số 20 là số tròn chục nên tích có tận cùng là 1 chữ số 0.

Thừa số 15 khi nhân với cùng một số sẽ cho một số không khác trong tích.

Vì vậy, ở trên chứa hai số 0.

Bài tập về nhà

Bài 1. Không đếm, hãy cho biết kết quả của các phép tính sau có tận cùng bằng số nào?

a, (1 999 + 2 378 + 4 545 + 7 956) - (315 + 598 + 736 + 89)

b, 1 x 3 x 5 x 7 x 9 x . . . trên x99

c, 6 x 16 x 116 x 1 216 x 11 996

đ, 31 x 41 x 51 x 61 x 71 x 81 x 91

đ, 56 x 66 x 76 x 86 - 51 x 61 x 71 x 81

Bài 2. Có bao nhiêu số mà thừa số cuối cùng tận cùng bằng 0 a, 1 x 2 x 3 x . . . ở 99x100

b, 85x86x87x. . . trên x94

c, 11 x 12 x 13 x . . . x 62 năm

Bài 3. Đừng tính xem điều sau đúng hay sai? Giải thích vì sao? a, 136 x 136 - 41 = 1960

b, ab x ab - 8557 = 0

Bài 4. Có số nào chia cho 15 dư 8, chia cho 18 dư 9 không?

Xem thêm: charisma là gì

Bài 5.

Xem thêm: Bàn về vai trò của tình bạn trong cuộc sống của tôi và mọi người

Đặt số = 1234567891011121314. . . viết bởi các số tự nhiên liên tiếp. Số tận cùng là số nào? Lưu ý rằng số A có 100 chữ số.