Nhập môn Python: p2 khái niệm HàmVì 1 số Lí do Kĩ thuật mà Phần 1 mình quên buff độ phân giải, nhưng mình đã khắc phục ở phần này, mong các bạn thông cảm, tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa, phần âm thanh của mình lại thuộc dạng vi phạm bản quyền, nên các bạn tắt tiếng đi để khỏi ức chế (=3~) fuck Yeah ~_~

cac bạn có thể download tai liệu học tập tại đây :

Nguồn:https://zaia.vn/