Nằm lòng 1000 câu tiếng anh không cần nỗ lực – phần 23Học tiếng Anh theo kiểu thẩm thấu, suy nghĩ bằng tiếng Anh, săn Tây? những cách này chỉ áp dụng cho những anh chị đã có được trình độ kha khá về tiếng Anh rồi, có vốn từ, vốn câu rồi mới áp dụng được. Nếu là người mới bắt đầu, cách tốt nhất để học tiếng Anh là HỌC THUỘC LÒNG, đừng ép não mình phải nhớ mọi thứ trong một thời gian ngắn vì nó cần nhiều thời gian để ghi nhớ, cứ việc nghe đi nghe lại nhiều lần thì não nó tự nó nhớ thôi. Học thuộc lòng các câu tương đương trong tiếng Anh và tiếng Việt chứ không phải dịch từng từng nha, như vậy sẽ bị sai. Seri “Nằm lòng 1000 câu tiếng Anh không cần nỗ lực” mình làm giúp các bạn có ít thời gian đầu tư học tiếng Anh, mỗi phần chỉ gồm 20 câu, độ dài chỉ hơn 2 phút, mộ ngày bạn nghe 3 lần nghé: Sáng thức dậy, sau khi ăn trưa và trước khi đi ngủ, điều quan trọng nữa là phải kiên trì hàng ngày nhé, hôm nay mệt quá thì nghỉ nhưng đừng nghỉ quá 2 ngày, như vậy bạn sẽ dần việc học và trở về con số 0.
Can I have a receipt please?
Can it be cheaper?
Can we have a menu please.
Can you hold this for me?
Do you have any children?
Do you know how much it costs?
Have you eaten at that restaurant?
Have you eaten yet?
Have you ever had Potato soup?
He likes juice but he doesn’t like milk.
Here is your salad.
Here’s your order.
How does it taste?
How many people?
I agree.
I haven’t been there.
I haven’t finished eating.
I like it.
I only have 5 dollars.
I think I need to see a doctor.

Nguồn: https://zaia.vn

Xem thêm bài viết khác: https://zaia.vn/y-tuong/