Một Số Bài Tập Cân Bằng Phương Trình Lớp 8 Có Đáp Án, Bài Tập Cân Bằng Phương Trình Hóa Học Lớp 8


Bài tập cân bằng phương trình hóa học lớp 8 có đáp án

Bài viết này không chỉ cung cấp một số thông tin Bài tập cân bằng phương trình hóa học Các câu hỏi thường gặp và đáp án cho các vấn đề khác liên quan đến môn học như phương pháp, tức là cách giải phương trình chi tiết sẽ được giải thích bên dưới. Hãy làm theo.

Bạn đang xem: Một Số Bài Tập Cân Bằng Phương Trình Lớp 8 Có Đáp Án, Bài Tập Cân Bằng Phương Trình Hóa Học Lớp 8

Bạn đang xem: Bài tập và đáp án liên quan lớp 8


Thế nào là cân bằng phương trình hóa học?Cách giải phương trình hóa học Bảng phương trình hóa học và đáp ánDạng 1: Cân bằng phương trình hóa họcDạng 2: Vẽ sơ đồ nguyên tử và cho biết số phân tử của mỗi nguyên tố.

Cân bằng phương trình hóa học là gì?

Ngày nay, sinh viên không chỉ nghiên cứu sách và video mà còn trực tiếp thực hành y học. Tuy nhiên, quy trình thí nghiệm phải đi kèm với việc viết các phương trình hóa học chính xác cho các chất phản ứng và sản phẩm. Và đặc biệt là cách biến đổi các hệ số của một hằng đẳng thức. Như chúng ta đã biết định luật bảo toàn khối lượng phát biểu rằng không có vật gì tự sinh ra hay tự hủy diệt mà phải được tạo ra bởi một quá trình. Do đó số nguyên tử tham gia = số nguyên tử của chất. Đó là lý do tại sao nó quan trọng Cân bằng phương trình hóa học.

Bạn đang xem: Bài tập cân bằng phương trình hóa học lớp 8 và lời giải


Cách giải phương trình hóa học

Sau khi tìm hiểu ý nghĩa của trạng thái cân bằng, đây là một số phương pháp chúng ta có thể sử dụng:

Cân bằng cổ điển: Phương pháp này rất quan trọng và được sử dụng đơn giản, ít nguyên tố, không có sự oxi hóa khử (thay đổi hóa trị) Cân bằng đại số: Đây là phương pháp rất hay và được sử dụng nhiều còn ít sử dụng toán học. Phương pháp này cân bằng hầu hết các dạng phương trình hóa học. Đặc biệt là phương trình oxi hóa khử (có sự thay đổi hóa trị của các chất).

✓ Cách nhập vùng hóa trị và khối lượng nguyên tử.

Bài tập cân bằng phương trình hóa học có lời giải

Dưới đây là tổng hợp một số thao tác giải phương trình hóa học thường sử dụng trong đề kiểm tra hóa học lớp 8. Phương pháp chủ yếu là phương pháp truyền thống.

Dạng 1: Cân bằng phương trình hóa học

1) MgCl2 + KOH → Mg(OH)2 + KCl 2) Cu(OH)2 + HCl → CuCl2 + H2O 3) Cu(OH)2 + H2SO4 → CuSO4 + H2O 4) FeO + HCl → FeCl2 + H2O 5) Fe2O3 + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + H2O 6) Cu(NO3)2 + NaOH → Cu(OH)2 + NaNO3 7) P + O2 → P2O5 8) N2 + O2 → NO 9) NO + O2 → NO2 10 ) NO2 + O2 + H2O → HNO3

Trả lời:

1) MgCl2 + 2KOH → Mg(OH)2 + 2KCl 2) Cu(OH)2 + 2HCl → CuCl2 + 2H2O 3) Cu(OH)2 + H2SO4 → CuSO4 + 2H2O 4) FeO + 2HCl → FeCl5 + Fe2O3 + H 3H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 3H2O

6) Cu(NO3)2 + 2NaOH → Cu(OH)2 + 2NaNO3 7) 4P + 5O2 → 2P2O5 8) N2 + O2 → 2NO 9) 2NO + O2 → 2NO2 10) 4NO2 + O2 + 2H2O → 4H2O 3

Dạng 2: Vẽ sơ đồ nguyên tử và cho biết số phân tử mỗi nguyên tố sau phản ứng

Cho sơ đồ các phản ứng sau: a) Na + O2 → Na2O b) P2O5 + H2O → H3PO4 c) HgO → Hg + O2 d) Fe(OH)3 → Fe2O3 + H2O

Viết phương trình hóa học và cho biết tỉ lệ về số nguyên tử, phân tử của các chất trong mỗi phản ứng.

Xem thêm: shampoo là gì

Trả lời: Đề này hơi khó hiểu nhưng nếu cân bằng các phương trình hóa học thì quá trình sẽ sáng tỏ. Câu chuyện đơn giản đến mức có thể sửa ngay:

a) 4Na + O2 → 2Na2O

Tỉ lệ: số nguyên tử Na: số phân tử O2: số phân tử Na2O = 4: 1: 2. (Oxi không nên là nguyên tố mà nên cùng dạng phân tử với hiđro)

b) P2O5 + 3H2O → 2H3PO4

Tỉ lệ: Số phân tử P2O5: số phân tử H2O: số phân tử H3PO4 = 1:3:2.

c) 2HgO → 2Hg + O2

Tỉ lệ: số phân tử HgO: số nguyên tử Hg: số phân tử O2 = 2:2:1.

d) 2Fe(OH)3 → Fe2O3 + 3H2O

Tỉ lệ: số phân tử Fe(OH)3: số phân tử Fe2O3: số phân tử H2O = 2:1:3. khá dài)

Dạng 3: Cân bằng hợp chất hữu cơ tổng quát

1) CnH2n + O2 → CO2 + H2O 2) CnH2n+2 + O2 → CO2 + H2O 3) CnH2n–2 + O2 → CO2 + H2O 4) CnH2n–6 + O2 → CO2 + H2O 5) CnH2n+2O CO2 + H2O

Trả lời:

*

Điểm đặc biệt: Các phân tử hoàn toàn không phân chia, do đó, bất kể phương pháp so sánh nào, kết quả phải được xác định dưới dạng hệ số và số.

Công thức tính số mol.

Xem chi tiết: #5 Bình Xịt Bạc Hà Mini Móc Khóa Nhỏ Gọn Tiện Dụng, Bình Xịt Tiêu Nato 110Ml 150

Vậy là chúng ta vừa học được các ý tưởng, chiến lược và hơn thế nữa Bài tập cân bằng phương trình hóa học câu trả lời chi tiết. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào về đáp án và nội dung bài viết, các bạn có thể để lại bình luận bên dưới. Chúc các bạn học tốt.

Xem thêm: charisma là gì