Một Mạch Dao Động Lc Lí Tưởng Đang Có Dao Động Điện Từ Tự Do


[embed]https://www.youtube.com/watch?v=hD9TcEIcrUQ[/embed]

Bạn đang xem: Một Mạch Dao Động Lc Lí Tưởng Đang Có Dao Động Điện Từ Tự Do

Trong mạch dao động LC lí tưởng có dao động điện từ tự do, biểu thức dòng điện trong mạch i=5πcosωt(mA). Tại 1 giây có 500000 thời gian chờ. Khi dòng điện chạy qua là 4π(mA) thì giá trị của tụ điện là

Bạn xem: Một vòng quanh lc

Một dao động LC lí tưởng có tần số nhỏ 10000π(rad/s). Khi giá trị của tụ điện là −1 μC thì 0,5.10−4s dòng điện có độ lớn là

Một bộ dao động LC tốt có chu kỳ 2 μs. Tại một thời điểm, điện tích trên tụ điện 3 μC là dòng điện 1 μs có độ lớn 4π A. Tìm điện tích cực đại trên tụ điện.

Một mạch dao động điện từ gồm tụ điện có điện dung 0,0625 (μF) và cuộn dây thuần cảm, quay quanh dòng điện có cường độ 60 (mA). Ở thời điểm đầu điện tích của tụ điện là 1,5 (μC) và cường độ dòng điện chạy trong mạch là 303 (mA). Độ tự cảm của cuộn dây là

Một mạch dao động LC hoạt động tốt có hiệu điện thế giữa hai bản tụ điện là U0. Tại thời điểm điện tích trên bản của tụ điện có giá trị bằng 0,6 còn cường độ dòng điện chạy trong mạch có giá trị bằng 0,6.

Dòng điện chạy trong mạch LC thích hợp với cuộn dây có độ tự cảm 4 µH, có đồ thị phụ thuộc thời gian như hình vẽ bên. điện dung là

Cường độ dòng điện trong mạch dao động LC có biểu thức i=9cosωt(mA). Tại thời điểm công suất điện trường gấp 8 lần công suất từ ​​trường thì cường độ dòng điện i như nhau

Bộ dao động LC có điện trở bằng không gồm một cuộn dây thuần cảm (cảm thuần) có độ tự cảm 4 mH và một tụ điện có dung lượng 9 nF. Trong mạch có dao động tự do (có) điện thì hiệu điện thế cực đại giữa hai bản tụ điện là 5 V. Khi hiệu điện thế giữa hai bản tụ điện là 3 V thì cường độ dòng điện trong cuộn cảm bằng 5 . v.v.

Xem thêm: landscape là gì

Một hệ dao động LC lí tưởng được làm từ cuộn cảm thuần có độ tự cảm 50 mH và tụ điện có điện dung C. Trong mạch này có các điện cực dao động tự do với cường độ dòng điện i = 0,12cos2000t (A) (i) tại A, t tính bằng s) . Tại thời điểm cường độ dòng điện trong mạch bằng một nửa hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai bản tụ điện bằng

Vị trí lý tưởng của bộ dao động điện từ LC. Biết dung lượng của tụ điện C = 5 μF, hiệu điện thế cực đại giữa hai đầu tụ điện là U0 = 12 V. Tại thời điểm hiệu điện thế giữa hai đầu cuộn dây là 8 V thì cường độ dòng điện. và từ trường chuyển động xung quanh nó có cùng giá trị

Hệ dao động LC có điện trở thuần phi tuyến là tụ điện có điện dung 5 μF. Dao động điện từ thực (tự do) của mạch LC có hiệu điện thế cực đại giữa hai đầu tụ điện là 6 V. Khi hiệu điện thế giữa hai đầu tụ điện là 4 V thì lực từ trong mạch là . và 6 v.

Một hệ dao động LC lí tưởng gồm tụ điện có điện dung 0,2 μF và cuộn dây có độ tự cảm 0,05 (H). Khi hiệu điện thế giữa hai bản tụ điện là 20 V thì cường độ dòng điện trong mạch là 0,1 (A). Tính tần số cực tiểu của dao động điện từ và cường độ dòng điện cực đại trong mạch.

Hai vòng tròn dao động điện từ dương thì có dao động điện từ tự do. Điện tích của tụ điện trong mạch dao động thứ nhất và thứ hai lần lượt là q1 và q2 và 4q12 + q22 = 1,3.10-17, q tính bằng C. Tại thời điểm t, điện tích của tụ điện và cường độ dòng điện trong mạch dao động thứ nhất là . 10−9 C và 6 mA lần lượt thì cường độ dòng điện trong pha thứ hai của dao động bằng

Bộ dao động LC lý tưởng có thể thay đổi từ 10 MHz đến 50 MHz bằng cách thay đổi khoảng cách giữa hai bản phẳng của tụ điện. Khoảng cách giữa các bản tụ thay đổi

Cho mạch dao động LC lí tưởng. Dòng điện trong vùng này có biểu thức i=0,04cos20t(A) (trong đó t đo bằng μs). Xác định giá trị cực đại của bản tụ điện.

Xem thêm: 7 Nhà Toán Học Nổi Tiếng Nhất Thế Giới, Danh Sách Các Nhà Toán Học

*

Tầng 2, tòa nhà 541 Vũ Tông Phan, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội, Việt Nam

Xem thêm: lyrics là gì