make up for là gì

Bản dịch của "make up for" vô Việt là gì?

chevron_left

Bạn đang xem: make up for là gì

chevron_right

Bản dịch

Ví dụ về kiểu cách dùng

English Vietnamese Ví dụ theo gót văn cảnh của "make up for" vô Việt

Những câu này nằm trong mối cung cấp phía bên ngoài và rất có thể ko đúng chuẩn. bab.la ko phụ trách về những nội dung này.

Ví dụ về đơn ngữ

English Cách dùng "make up for" vô một câu

But the other features trang điểm for our small gripes.

We're trying vĩ đại trang điểm for it the best we can.

Xem thêm: 5 mẫu giày Adidas nữ màu hồng chính hãng đẹp mê ly

He says some people don't believe the trial can trang điểm for the suffering of the past.

But the stalwart supporters in no way trang điểm for the evildoers, cheaters and serial cads.

Well, prepare vĩ đại pay a little more vĩ đại trang điểm for your conservation.

Xem thêm: landmark là gì

Cách dịch tương tự

Cách dịch tương tự động của kể từ "make up for" vô giờ Việt