Lý Thuyết Sự Đồng Biến Nghịch Biến Của Hàm Số Toán 12, Hàm Số Đồng Biến Nghịch Biến Khi Nào


[embed]https://www.youtube.com/watch?v=LrCgflefFk[/embed]

SÁCH/SÁCH BÀI TẬP
*
SÁCH VẬT LÝ / SÁCH BÀI TẬP
*
SÁCH / SÁCH BÀI TẬP HÓA HỌC
*
ngữ văn SÁCH SÁCH / BÀI TẬP
*
SÁCH LỊCH SỬ SÁCH / SÁCH HOẠT ĐỘNG
*
SÁCH ĐỊA LÝ / SÁCH BÀI TẬP
*
SÁCH TIẾNG ANH/SÁCH BÀI TẬP
*
SÁCH SINH HỌC / SÁCH BÀI LÀM
*
SÁCH ĐÀO TẠO SẼ LÀ SÁCH/SÁCH CÔNG VIỆC
*
Sổ Tay Công Nghệ
*
SÁCH tin học
Đáp Án Và Đáp Án glaskragujevca.net Toán Học Lớp 12
Lý thuyết về hiệp phương sai là nghịch đảo của hàm
Ký hiệu K là một thời gian, một phần hoặc một nửa thời gian.

Lý thuyết về tính đơn điệu của công việc

Bạn đang xem: Lý Thuyết Sự Đồng Biến Nghịch Biến Của Hàm Số Toán 12, Hàm Số Đồng Biến Nghịch Biến Khi Nào

Câu 1 trang 4 SGK 12

Câu 2 trang 5 SGK Giải tích 12

Lý thuyết về hiệp phương sai là nghịch đảo của hàm

Tổng hợp ý tưởng

Ký hiệu K là một thời gian, một phần hoặc một nửa thời gian.

Bạn xem: Lý thuyết về tính linh hoạt chức năng

Đầu tiên. Hàm số y = f(x) đồng biến (tăng) trên K ⇔ ∀x1, x2 ∈ K, x1 2 thì f(x1) x2).

Hàm y = f(x) phân kỳ (giảm) đối với K ⇔ ∀x1, x2 ∈ K, x1 2 thì f(x1) > f(x2).

2. Điều kiện cần để hàm số đơn điệu: Cho f có đạo hàm trên K.

- Nếu f đồng biến trên K thì f"(x) ≥ 0 với mọi x ∈ K.

- Nếu f mâu thuẫn với K thì f"(x) ≤0 với mọi x ∈ K.

Xem thêm: circus là gì

3. Điều kiện đủ để hàm số đơn điệu là hàm số f có đạo hàm từ K.

- Nếu f"(x) 0 với mọi x ∈ K và f"(x) = 0 chỉ tại số điểm cuối cùng của k thì f

tình yêu trên K.

- Nếu f"(x) 0 với mọi x ∈ K và f"(x) = 0 với chỉ một số hữu hạn điểm thuộc K thì f

không giống như trên K.

- Nếu f"(x) = 0 với mọi x ∈ K thì f là hàm số liên tục trên K.

4. Nguyên tắc xét tính đơn điệu của công việc

a) Tìm tập hợp xác định

b) Tính đạo hàm f"(x) Tìm các điểm xi (i= 1 , 2 ,..., n) tại đó đạo hàm bằng 0 hoặc chưa biết.

Xem thêm: next là gì

c) Sắp xếp các giá trị của xi theo thứ tự tăng dần và viết phần thay đổi.

Xem thêm: Đoạn Tiếng Anh Hay Nhất Khi Đi Du Lịch Bằng Tiếng Anh Đi Du Lịch

d) Đưa ra kết luận về các đồng biến và biến của công việc này.


GIẢI TÍCH - TOÁN Chương 12 CHƯƠNG 1. TÍCH PHÂN HÀM SỐ TỪ NGHIÊN CỨU VÀ ĐỒ THỊ CỦA HÀM SỐ Bài 1. Tích phân và biến thiên của hàm số Bài 2. Tính bội của hàm số Bài 3. Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số Bài 4. Đường tiệm cận Phân tích sự thích nghi và ghi lại công việc Sửa đổi Chương Một - Sử dụng Nguồn để Nghiên cứu và Vẽ... Chương Kiểm tra 15 phút - Chương I - Kalekulila 12 Bài kiểm tra 45 phút (1 mùa) - Chương I - Kabale 12 CHƯƠNG II. ĐẠI CƯƠNG HÀM SỐ BÀI 1. Luỹ thừa Bài 2. Hàm số lôgarit Bài 3. Lôgarit Bài 4. Hàm số lôgarit, hàm số lôgarit Bài 5. Phương trình mũ và logarit Bài 6. Hàm số mũ và logarit Ôn tập chương II - Hàm số mũ và logarit Ôn tập 15 phút Chương II - Giải tích 12 Câu hỏi 45 phút (một lần) Chương II - Giải tích 12 CHƯƠNG 3. NGUYÊN - TÍCH VÀ ỨNG DỤNG Bài 1. Nguyên hàm Bài 2. Tích phân Bài 3. Ứng dụng của các yếu trong hình học. Ôn tập Chương III - Phần mở đầu - Biên soạn và Ứng dụng Kiểm tra 45 phút (1 lần) - Chương III - Giải tích 12 Đề kiểm tra 15 phút - Chương III - Giải tích 12 CHƯƠNG IV. THỰC HÀNH SỐ Học 1. Số phức Bài 2. Cộng, trừ, nhân số phức Bài 3. Chia số phức Bài 4. Phương trình bậc hai với hệ số thực Ôn tập chương IV - Số phức 15 phút - Chương IV - Giải tích 12 Đề thi 45 phút (một lần) - Chương IV - Giải tích 12 ÔN TẬP CUỐI NĂM - GIẢI TÍCH 12 HÌNH HỌC - Toán 12 CHƯƠNG II. Hình nón, hình trụ và mặt cầu Bài 2. Mặt cầu Bài 1. Khái niệm về phép lặp Chương hai - Trắc nghiệm về hình nón, hình trụ và mặt cầu 12 CHƯƠNG ĐẦU TIÊN. I - Hình học 12 CHƯƠNG III. QUY TRÌNH BÀI 1: Hệ thức thẳng hàng trong không gian Bài 2. Hệ thức thẳng hàng Bài 3. Hệ thức thẳng hàng trong không gian Ôn tập chương III - Hệ thức thẳng hàng trong không gian Kiểm tra 15 phút - Chương III - Hình học 12 Kiểm tra 45 phút (1 lần) - Chương III - ÔN TẬP HÌNH HỌC NĂM 12 - ÔN TẬP 12