Luyện Code C++ với HackerRank* Yêu cầu cần thiết
Đã biết qua C++ hoặc vừa mới học xong khóa C++ cơ bản
Khoái lập trình và muốn cải thiện kỹ năng của mình

* Mục tiêu khóa học
Củng cố kỹ năng lập trình với C++
Luyện code
Code tốt hơn với Unit Test
Cải tiến code 🙂
Dựa trên nền tảng HackerRank

* HackerRank là gì?
Hacker là gì?
Là người khoái ngâm cứu cái mới 🙂
HackerRank là gì?
Là nơi dân lập trình vào luyện code
Giống như nơi luyện cấp

* HackerRank có gì hay?
Có hệ thống compiler online
Đỡ mất công cài compiler trên máy
Có hàng loạt các bài (quyền) code để ta luyện
Có sẵn Unit Test để có thể biết được ta làm đúng hay sai
Có các bài thi tuyển để vào làm các công ty to đầu trên thế giới
Và hàng loạt cái hay khác …

Nguồn: https://zaia.vn

Xem thêm bài viết khác: https://zaia.vn/mobile/