Luật Trẻ Em Thủ Đô Đáp Án


Tổng hợp các câu hỏi chọn lọc về phòng chống xâm hại, xâm hại trẻ em và quyền trẻ em theo Luật trẻ em 2016 để các bạn tham khảo.

Bạn đang xem: Luật Trẻ Em Thủ Đô Đáp Án

Bạn đang xem: Giải Pháp Luật Trẻ Em Thủ Đô

..

Nội quy trẻ em Câu hỏi trắc nghiệm

Mục lục:

*

Nội quy trẻ em Câu hỏi trắc nghiệm

Nếu tải tài liệu bị lỗi do đường truyền không ổn định, vui lòng để lại Email để nhận tài liệu Câu hỏi bán lựa chọn về luật trẻ em PDF trong phần bình luận bên dưới bài đăng. Chúng tôi rất xin lỗi vì sự bất tiện này!

Một nửa số câu hỏi về luật trẻ em được chọn ngẫu nhiên (16 câu hỏi).

Câu hỏi 1: Luật trẻ em được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua vào ngày nào?

Phần 2: Cấu trúc của Luật Người chưa thành niên bao gồm bao nhiêu Chương, Điều?

7 chương Điều 105 7 chương Điều 106 7 chương Điều 107 7 chương Điều 108

Trả lời: b (7 Chương 106 Điều)

Câu 3: Luật Trẻ em có hiệu lực từ năm nào?

phần 4: Tại Điều 1 Luật Trẻ em quy định thế nào về trẻ em?

Trẻ em là người dưới 16 tuổi. Trẻ em là công dân Việt Nam dưới 16 tuổi. Trẻ em là người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi. Trẻ em là công dân Việt Nam từ đủ 16 tuổi đến hết 18 tuổi .

Trả lời: một (Trẻ em là người dưới 16 tuổi).

câu hỏi 5: Tại Điều 3 Luật trẻ em, luật này thực hiện như thế nào?

Tổ chức chính phủ, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức kinh tế, tổ chức phi thương mại, tổ chức quân sự nhân dân, tổ chức giáo dục, gia đình, công dân Việt Nam; tổ chức quốc tế, tổ chức, tổ chức nước ngoài làm việc trên lãnh thổ Việt Nam, người dân sinh sống tại Việt Nam (còn gọi là tổ chức, cơ sở, cơ sở giáo dục, gia đình), người, tổ chức chính phủ, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị, tổ chức xã hội - chính trị - nghề nghiệp, xã hội tổ chức, tổ chức kinh tế, lực lượng vũ trang, người Việt Nam, cơ sở giáo dục, gia đình và công dân; tổ chức quốc tế, tổ chức, tổ chức nước ngoài làm việc trên lãnh thổ Việt Nam, người dân sinh sống tại Việt Nam (còn gọi là tổ chức, cơ sở, cơ sở giáo dục, gia đình), người, tổ chức chính phủ, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị, tổ chức xã hội-chính trị-nghề nghiệp, tài chính cơ quan, tổ chức tài chính, tổ chức tài chính, tập đoàn sự nghiệp, tập đoàn quân nhân dân, cơ sở giáo dục, gia đình, công dân Việt Nam; (ở đây tất cả sẽ được gọi là tổ chức, cơ quan, tổ chức giáo dục, gia đình và cá nhân).

Trả lời: b Tổ chức chính phủ, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức kinh tế, tổ chức phi thương mại, tổ chức quân đội nhân dân, tổ chức giáo dục, gia đình, công dân Việt Nam; tổ chức quốc tế, tổ chức, tổ chức nước ngoài hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam, người cư trú của nước khác đang sinh sống tại Việt Nam (sau đây gọi là tổ chức, tổ chức, cơ sở giáo dục, gia đình, cá nhân).

Phần 6: Mục 6 của Đạo luật Trẻ em quy định về các hoạt động bị cấm; Có bao nhiêu loại hành vi bị cấm?

Xem thêm: Đánh giá giày Jordan - Điểm nổi bật và chất lượng trong từng thiết kế

13141516

Đáp án: c (15 nhóm cấm).

Phần 7: Luật Trẻ em khái niệm và giải thích thuật ngữ Trẻ em có HCĐB như thế nào?

Trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt là trẻ em không được thực hiện quyền sống, quyền được bảo vệ, quyền được chăm sóc và nuôi dưỡng, quyền được học hành và cần được Nhà nước hỗ trợ, can thiệp đặc biệt. hòa nhập gia đình và cộng đồng Trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và trẻ em không xứng đáng được thực hiện quyền sống, quyền được bảo vệ, quyền được chăm sóc và nuôi dưỡng, quyền được chăm sóc, giáo dục. Điều kiện đầy đủ để thực hiện quyền quyền được sống, quyền được bảo vệ, quyền được chăm sóc, vươn lên, quyền được học tập nhưng đang cần được giúp đỡ. Trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt là trẻ em cần sự hỗ trợ, giúp đỡ đặc biệt của chính quyền, gia đình và xã hội để được an toàn, hòa nhập với gia đình và cộng đồng.

Trả lời: một (Trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt là trẻ em không đáp ứng được các yêu cầu để thực hiện quyền sống, quyền được bảo vệ, quyền được nuôi dưỡng, nuôi dưỡng, giáo dục cần có sự trợ giúp, can thiệp đặc biệt của Nhà nước, gia đình) và xã hội được bình yên, kể cả trong gia đình, cộng đồng)

Mục 8: Mục 10 Luật trẻ em quy định về trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt; Có bao nhiêu nhóm trẻ có sự kiện đặc biệt?

17161514

Trả lời: đ (14 nhóm trẻ có nhu cầu đặc biệt).

Phần 9: Tại Điều 11 Luật Trẻ em, trẻ em được áp dụng từ tháng thứ mấy và với mục đích gì?

Tháng hành động vì trẻ em được tổ chức vào tháng 7 hàng năm nhằm đẩy mạnh phong trào toàn dân chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em; tuyên truyền, phổ biến, khuyến khích các tổ chức, cơ sở, cơ sở giáo dục, gia đình, cá nhân thực hiện chính sách, chương trình, kế hoạch, dự án, xây dựng việc làm và thúc đẩy việc hỗ trợ trẻ em. người chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em; lan tỏa, lan tỏa và khuyến khích các tổ chức, cơ sở, cơ sở giáo dục, gia đình và người dân sử dụng các chính sách, chương trình, kế hoạch, dự án, xây dựng việc làm và nguồn lực cho trẻ em. phong trào toàn dân chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em; tuyên truyền, phổ biến, khuyến khích các tổ chức, cơ sở, cơ sở giáo dục, gia đình, cá nhân thực hiện chính sách, chương trình, kế hoạch, dự án, xây dựng việc làm, nguồn lực cho trẻ em.

Trả lời: c (Tháng hành động vì trẻ em được tổ chức vào tháng 6 hàng năm nhằm đẩy mạnh phong trào toàn dân chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em; tuyên truyền, phổ biến, vận động các cơ quan, tổ chức, cơ sở giáo dục). , lập kế hoạch, làm việc, xây dựng công việc và thúc đẩy hỗ trợ trẻ em.

câu hỏi 10: Theo quy định của Hiến pháp 2013 và Công ước của Liên hợp quốc về quyền trẻ em, có bao nhiêu nhóm quyền trẻ em được đề cập trong Luật Trẻ em?

24252627

Trả lời: b (25 nhóm quyền trẻ em)

Phần 11: Điều 35 Luật trẻ em quy định như thế nào về quyền của trẻ em khuyết tật?

Trẻ em khuyết tật có đầy đủ quyền được hưởng các quyền của trẻ em và quyền của người khuyết tật theo quy định của pháp luật; được trợ giúp, chăm sóc, giáo dục đặc biệt để phục hồi chức năng lao động, tự tin và hòa nhập xã hội Trẻ em khuyết tật được hưởng các quyền trẻ em theo quy định của pháp luật; được trợ giúp, chăm sóc, giáo dục đặc biệt để phục hồi chức năng, tự lập và hòa nhập xã hội Trẻ em khuyết tật được hưởng các quyền của người khuyết tật theo quy định của pháp luật; được trợ giúp, chăm sóc, giáo dục đặc biệt để phục hồi chức năng, tự lập và hòa nhập xã hội Trẻ em khuyết tật có quyền có các quyền của trẻ em và quyền của người khuyết tật theo quy định của pháp luật; được điều trị, chăm sóc, giáo dục đặc biệt để phục hồi chức năng.

Trả lời: Một (Trẻ em khuyết tật được hưởng các quyền của trẻ em và người khuyết tật theo quy định của pháp luật; được giúp đỡ, chăm sóc, giáo dục đặc biệt để có thể phục hồi chức năng, tự lập, tự lập và hòa nhập xã hội).

Xem thêm: Chuẩn Module Giáo dục Tiểu học 1 Bài 1 2022

Câu hỏi 12: Điều 42 Luật Trẻ em quy định như thế nào về việc chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em?

Chính phủ sẽ thiết lập các chương trình hỗ trợ, giúp đỡ và công bố các tiêu chuẩn, quy định chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em theo độ tuổi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Nhà nước khuyến khích các tổ chức, cơ sở, gia đình và nhân dân tham gia giúp đỡ, nuôi dạy trẻ em, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt theo quy định của pháp luật. . đối với lứa tuổi của các em và các em có hoàn cảnh đặc biệt. Chính phủ khuyến khích các cơ quan, tổ chức, gia đình, cá nhân tham gia hỗ trợ đất đai, thuế, vay vốn đối với các tổ chức, cá nhân hỗ trợ chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em theo quy định của pháp luật. theo độ tuổi của họ và trẻ em trong trường hợp đặc biệt; Chính phủ khuyến khích các cơ quan, tổ chức, gia đình, cá nhân tham gia giúp đỡ, chăm sóc trẻ em và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt; hỗ trợ về đất đai, thuế, hỗ trợ vay vốn đối với các tổ chức, người nhận chăm sóc, nuôi dạy trẻ em theo quy định của pháp luật... Nhà nước có chính sách hỗ trợ, hỗ trợ và phổ biến các tiêu chuẩn quản lý, nuôi dạy trẻ em theo độ tuổi, đối tượng trẻ em. trong hoàn cảnh đặc biệt; Chính phủ khuyến khích các cơ quan, tổ chức, gia đình, cá nhân tham gia giúp đỡ, chăm sóc trẻ em và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt; hỗ trợ về đất đai, thuế, tín dụng cho các tổ chức, cá nhân làm dịch vụ chăm sóc và nhận con nuôi hợp pháp.

Trả lời: đ (Chính phủ có kế hoạch hỗ trợ, hỗ trợ và công bố các tiêu chuẩn, quy định về chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em theo độ tuổi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt; Chính phủ khuyến khích các tổ chức, cơ quan, tổ chức, gia đình, người dân tham gia giúp đỡ chăm sóc trẻ em, trẻ em và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, hỗ trợ đất đai, thuế và cho vay đối với tổ chức, cá nhân chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em hợp pháp.)

Xem thêm: cuddle là gì