Liverpool tái đấu Atletico Madrid | “ĐƯỢC ĂN CẢ, NGÃ VỀ KHÔNG”