[Live Stream 22/4/2017] – Định hướng học Lập Trình (Ứng Dụng Máy Tính, Website, Mobile)Với những nội dung chính trong từng lĩnh vực:
+ Học làm ra được cái gì? Nhu cầu phát sinh
+ Ngôn ngữ, công nghệ nền tảng hỗ trợ phát triển
+ Cơ hội
– Việc làm
– Kiếm tiền
– Tương lai
+ Sự chuẩn bị
+ Lời khuyên khi học

Giới thiệu chương trình (nên xem qua):

Tham gia vào các Khóa Học Lập Trình chuyên sâu bổ ích cùng Sơn Đẹp Trai định hướng tư vấn trực tiếp con đường lộ trình học:

Tâm sự khó khăn cần lời khuyên định hướng – Bạn điền thông tin vào Form:

Nguồn:https://zaia.vn/