Lập trình VBA – Bài 11 Giải bài tập tạo hàm xử lý số liệu trên ExcelKhóa học lập trình VBA cơ bản
Th.S Nguyễn Thành Đông
Trong bài học này, chúng ta sẽ tìm hiểu về:
+ Kiểu thời gian trong VBA
+ Bài tập ứng dụng tạo hàm VBA để xử lý vấn đề phức tạp trên Excel
Link tải file bài tập:
==========
Website:
Fan Page:

Nguồn:https://zaia.vn/