Lập trình VBA – Bài 1 Giới thiệu về VBAKhóa học lập trình VBA cơ bản
Th.S Nguyễn Thành Đông
VBA là chữ viết tắt của Visual Basic for Appications.
VBA sẽ giúp bạn xử lý nhanh chóng số liệu lớn, tự động hóa quy trình và xuất báo có chuyên nghiệp.
==========
Website:
Fan Page:

Nguồn:https://zaia.vn/