[ Lập trình theme wordpress 2017 ] Video 27: Tạo hộp thông tin tác giảPlease watch: “lập trình theme wordpress 2017, code theme wordpress 2017 – 3: Giới thiệu các theme projects”

-~-~~-~~~-~~-~-

hướng dẫn wordpress 2017
hướng dẫn lập trình wordpress
lập trình wordpress nâng cao
tự tạo theme wordpress
cách thiết kế giao diện wordpress
Tích hợp Font Awesome cho Post Metaa
Video trong khoa hoc Lap trinh WordPress Premium theme

Nguồn:https://zaia.vn/