Lập Trình Mạng Java – Chat Multi Client -Server TCP Bài 3Bài tập Lập trình mạng. Chat nhiều Client với 1 Server. Nếu Client nào chat exit thì Server sẽ kick Client đó ra khỏi phòng. Giao thức TCP
Nếu bạn quan tâm source code bạn có thể comment bên dưới or liên hệ trực tiếp với tôi.
Facebook:

Nguồn:https://zaia.vn/