Lập trình C/C++ – Series 2 – Chia Sẽ Buil Máy Tính Cho Sinh Viên CNTTSeriel 2 Chia Sẽ Buil Máy Tính Cho Sinh Viên CNTT.
Link trang MSI tính công suất nguồn:
Phần mềm edit video: Camtasia 9.
Công cụ quay phim: iphone 6s plus.
Mic nói chuyện: Boya-M1.
———————————————————————————————————–
*** GIỚI THIỆU BẢN THÂN ***
Nguyễn Nhật Tuấn, học IT tại Cao Thắng, khóa 15-18. Thích lập trình C/C++.
Email: nvntuan123@gmail.com
Facebook:
Page fb học lập trình online CKC:
———————————————————————————————————–

———————————Âm Nhạc Trong Video Này——————————–
Unknown Brain – Superhero (feat. Chris Linton) [NCS Release]:

NoCopyrightSounds, music without limitations.
Our playlist on Spotify →

Download this track for FREE:
Spotify/iTunes/Apple Music:
SoundCloud:
———————————————————————————————————–

Nguồn:https://zaia.vn/