Lập trình C/C++ OOP – Hướng dẫn giải bài tập [1] – Part 1– Nhận đào tạo lập trình phần mềm từ căn bản đến chuyên sâu [C/C++/C#/Java/Mobile/Game/Web …] chi tiết xem tại Website:
Đề bài:
– Xây dựng các lớp cần thiết để thực hiện các thao tác trên tam giác:
+ Tính chu vi và diện tích.
+ Tìm trọng tâm (giao 3 đường trung tuyến).
+ Tìm tâm đường tròn ngoại tiếp (giao 3 đường trung trực).

– Các bạn download Project bài giải tại đây:
————————————————————————————————————————————————–
Sơn đẹp trai – Đào tạo lập trình phần mềm
Mobile: 01267666702
Email: nvnamson@gmail.com
Kết bạn với tôi:
Facebook:
Fanpage:
Skype: Nguyễn Việt Nam Sơn
Google:
Youtube:
————————————————————————————————————————————————–

Nguồn: https://zaia.vn

Xem thêm bài viết khác: https://zaia.vn/mobile/