Lập trình android với React Native : Set up React Native for android – Demo ứng dụng cơ bản– React Native là framework xây dựng ứng dụng di động native sử dụng Javascript do Facebook phát hành và nhận định rằng đây chính là tương lai của lập trình di động.
– Từ lâu, tiêu chí của phát triển đa nền tảng luôn là “Viết (code) một lần, thực thi khắp nơi” (Code once, run everywhere), tuy vậy vẫn còn một số khác biệt cơ bản giữa web, iOS, và Android. Nhưng React phân lớp mức độ trừu tượng ở ba nền tảng để mà bạn chỉ phải tìm hiểu về React mà thôi, và bạn có thể viết các ứng dụng ở khắp các nền tảng, React giúp các lập trình viên tiết kiệm thời gian khi mà code có thể được tái sử dụng.
– Facebook phát hành mã nguồn mở React Native For Android giúp các lập trình viên tái sử dụng lập trình từ các ứng dụng web và iOS.
– Ở video này mình hướng dẫn các bạn cài đặt môi trường để lập trình android với framework React Native và demo ứng dụng android cơ bản với React Native.
– Link file hướng dẫn :
– Nếu bạn có thắc mắc về video có thể inbox qua fb của mình
+FB cá nhân mình
fb.com/phanminhtoanIT

Nguồn:https://zaia.vn/