Làm gì khi bị mất thẻ hoặc bị ATM nuốt thẻ?Hiện tại đa số các ATM không được cài đặt lệnh nuốt thẻ nữa,. trong trường hợp vẫn bị nuốt thẻ do trục trặc kỹ thuật gì đó thì liên hệ với ngân hàng phát hành thẻ để làm giấy xác nhận mình chính là chủ thẻ. Sau đó đến ngân hàng có cây ATM nuốt thẻ đề nghị giao lại thẻ. Bên cạnh đó ngân hàng cũng đưa ra một giải pháp nữa. đó là thay vì làm thủ tục lấy lại thẻ cũ thì chúng ta có thể yêu cầu ngân hàng phát hành phát hành cho mình một thẻ khác để thay thế thẻ cũ đó.

Nguồn:https://zaia.vn/