Làm Bài Tập Lý 11, Vật Lý Lớp 11, Giải Bài Tập Vật Lí 11


- Chọn bài - Bài 1. Giới hạn điện tích. Định luật Coulomb Bài 2: Thuyết Electron. Định luật bảo toàn điện tích BÀI 3: Điện trường và cường độ điện trường. BÀI 4: Công của dòng điện BÀI 5: Công suất điện. Điện Bài 6: Tụ Điện

Xem toàn bộ tài liệu lớp 11 tại đây

Giải bài tập Vật Lý 11 - Bài 1. Điện tích. Định luật Coulomb giúp học sinh giải quyết vấn đề, nâng cao kỹ năng tư duy tổng quát và định lượng trong việc phát triển các khái niệm và định luật vật lý:

Bạn đang xem: Làm Bài Tập Lý 11, Vật Lý Lớp 11, Giải Bài Tập Vật Lí 11

Sách C1 trang 6: Trên hình 1.2 Manual, AB và MN là hai thanh mang điện. Mũi tên chỉ chiều quay của đầu B khi đưa nó về phía đầu M. Đầu B và M cùng dấu hay khác dấu?

Trả lời:

Khi đặt đầu M cạnh đầu B thì đầu B bị đẩy ra xa nghĩa là hai dây dẫn M và B phải được tích điện cùng dấu.

Các bạn đang xem: Giải bài tập Vật Lý 11

Trả lời: cùng một dấu hiệu

Sách C2 trang 8: Nếu tăng khoảng cách giữa hai phần cùng dấu lên ba lần thì lực tương tác giữa chúng tăng hay giảm bao nhiêu lần?

Trả lời:

Lực tiếp xúc bằng bình phương khoảng cách giữa hai phần nên nếu tăng khoảng cách giữa hai phần lên 3 lần thì lực tiếp xúc giữa chúng giảm đi 9 lần.

Trả lời: giảm 9 lần.

Sách C3 trang 9: Điều nào sau đây KHÔNG đúng với hằng số điện môi?

A. Không khí khô

B. Nước tinh khiết

C. Kính

D. Đồng

Trả lời:

Hằng số điện môi được giới hạn trong một chất cách điện, vì vậy không thể nói về hằng số điện môi của một vật dẫn.

Không khí khô, nước tinh khiết, thủy tinh và chất bảo quản. Đồng là chất dẫn điện. Do đó không thể nói về hằng số điện môi của đồng.

Trả lời: Dễ

Một số bài giải bài tập Vật lý 11:

Bài 1 (trang 9 SGK Vật Lý 11): Điện tích điểm là gì?

Trả lời:

- Điểm trả tiền là mục trả phí có kích thước rất nhỏ so với khoảng cách ta xét.

Một số đáp án Vật lý 11 Chương I:

Bài 2 (trang 9 SGK Vật Lý 11): Định luật Coulomb của bang.

Trả lời:

“Lực tiếp xúc giữa hai điểm chuyển động song song với đường nối hai điểm đó thì tỉ lệ thuận với độ lớn của hai điện tích và tỉ lệ nghịch với bình phương khoảng cách giữa chúng”.


Bài 3 (trang 9 SGK Vật Lý 11) Lực tương tác giữa các điện tích khi đặt trong điện môi lớn hơn hay nhỏ hơn khi đặt trong chân không?

Trả lời:

Lực tương tác giữa các điện tích đặt trong chất điện môi sẽ nhỏ hơn khi đặt trong chân không vì hằng số điện môi của chân không có giá trị nhỏ hơn (ɛ=1).

Một số đáp án Vật lý 11 Chương I:

Bài 4 (trang 10 SGK Vật Lý 11) Độ bền điện môi của một chất cho ta biết điều gì?

Trả lời:

Xem thêm: life expectancy là gì

Hằng số điện môi của một chất cho biết lực Coulomb tương tác giữa chúng sẽ giảm đi bao nhiêu phần trăm khi các điện tích đặt trong môi trường điện môi so với khi đặt chúng trong chân không.

Một số đáp án Vật lý 11 Chương I:

Bài 5 (trang 10 SGK Vật Lý 11) Chọn những đáp án đúng.

Khi bạn tăng kích thước của mỗi nút và khoảng cách giữa chúng tăng gấp đôi, thì độ bền của mối quan hệ giữa chúng.

A. Đôi đôi

B. Cắt nó làm đôi

C. Gấp bốn lần

D. Không thay đổi

Trả lời:

Gọi F là lực tiếp xúc giữa hai điện tích q1, q2 khi chúng cách nhau một khoảng r.

F' là lực tiếp xúc giữa hai điện tích q1'=2.q1, q2'=2.q2 khi cách nhau một khoảng r'=2r

*

Trả lời: DỄ DÀNG

Một số đáp án Vật lý 11 Chương I:

Bài 6 (trang 10 SGK Vật Lý 11) Những mặt hàng nào sau đây sẽ được coi là rẻ?

A. Hai thanh nhựa đặt cạnh nhau.

B. Thanh nhựa và quả cầu đặt cạnh nhau.

C. Hai đoạn nhỏ đặt xa nhau.

D. Hai đơn vị lớn đặt cạnh nhau.

Trả lời:

Vì định luật Coulomb chỉ xét các điện tích điểm (rất nhỏ so với khoảng cách giữa chúng), nên hai hạt nhỏ đặt xa nhau có thể được coi là điện tích điểm.

Đáp án: C

Một số đáp án Vật lý 11 Chương I:

Bài 7 (trang 10 SGK Vật Lý 11) Nêu điểm giống và khác nhau giữa định luật Coulomb và định luật vạn vật hấp dẫn.

Xem thêm: Tổng hợp bài tập di truyền quần thể nâng cao về quần thể, Giải nhanh bài tập di truyền quần thể

Trả lời:

*

Một số đáp án Vật lý 11 Chương I:

Bài 8 (trang 10 SGK Vật Lý 11) : Hai hạt nhỏ mang hai điện tích có độ lớn bằng nhau, đặt cách nhau 10 cm trong không gian thì tác dụng lên nhau một lực 9.10-3 N.

Trả lời:

Xem thêm: run out of là gì