Khái Niệm Và Công Thức Tính Công A Một Lực, Công Thức Tính Công


[embed]https://www.youtube.com/watch?v=0mtH8AVjHlY[/embed]

Trung tâm luyện thi, giáo viên - gia sư tại nhà NTIC Đà Nẵng giới thiệu KHÁI NIỆM VÀ SỰ THẬT CHO MÁY TÍNH, POWER giúp các bạn có nhiều công cụ học tập. Chúc may mắn với các nghiên cứu của bạn về vấn đề này.

Bạn đang xem: Khái Niệm Và Công Thức Tính Công A Một Lực, Công Thức Tính Công

Bạn đang xem: Trang Việc Làm a


*

I. CÔNG TY

1. Khái niệm về công việc

Công là lực sinh ra khi có lực tác dụng lên vật làm vật chuyển động.

2. Công thức tính công

A = Fscosa

Trong đó:

A là một hàm cơ học

F là độ lớn của lực

s là quãng đường vật đi được

cosα: α là góc tạo bởi lực F và chiều chuyển động

Nếu như:

cosα A Nếu cosα > 0 => A > 0 thì A được gọi là hàm tích cực.

Thể loại chung:Tháng sáu(J)

Jun là công do lực 1N thực hiện khi điểm cố định của lực dịch chuyển 1m theo hướng của lực.

Đơn vị của công trong hệ đơn vị SI là joule (J).

A = 1N.1m = 1Nm = 1J

Ngoài ra, đơn vị KJ cũng được sử dụng, là bội số của J:

1KJ = 1000J

II. CÔNG SUẤT

1. Khái niệm quyền lực

Công suất là đại lượng đặc trưng bởi tốc độ thực hiệncông việccủa con người hoặc máy móc và được xác định bởicông việcthực hiện trên một khe thời gian.

2. Công thức tính công suất

P = A/t

Trong đó:

Xem thêm: hedge là gì

P: công suất (Jun/sec(J/s) hoặc Watt(W))

A: công việc (Nm hoặc J)

t: thời gian hoạt động (s)

Vùng đất:Oát (W)

1KW = 1000W; 1MW = 1.000.000W

3. Điện lực trung tâm

- đầu ra trung bìnhcủa máy thực hiện công việc là tỷ lệ giữa công việc A và thời gian cần thiết để thực hiện công việc đó.

4. Công suất điện cosα

Một. Ý tưởng:

- Là tỷ số giữa công suất tác dụng (kw) trên tổng công suất (kva), hay cosin của góc giữa công suất tác dụng và tổng công suất.

b. Nghĩa

Trong trường hợp điện (máy phát điện hoặc máy biến áp): công suất máy biến áp hoặc máy phát điện tương đương

=> Công suất cao hơn => nhiều năng lượng hơn, nhiều năng lượng hơn => máy sẽ làm việc hiệu quả hơn.

Trong trường hợp đường dây truyền tải (liên quan đến dòng điện trên cáp): Điều này làm nóng dây dẫn và tạo ra sự sụt giảm điện áp trên đường dây truyền tải.

Nếu xét trong một pha, công suất biểu kiến: S=UI

Nếu xét ở bước 3, công suất biểu kiến: S = gốc 3 của UI

Trong đó:

U: âm lượng dòng

Tôi: dòng điện

Trong cả dòng điện 1 pha và 3 pha đều có công suất biểu kiến ​​S bằng nhau.

=> Nếu cùng một tải, cùng một tụ để tạo ra công suất tiêu tán trên tải, thì đường dây chỉ truyền dòng hoạt động, đường dây sẽ rất lạnh.

Xem thêm: Tiểu Luận Tình Hình Quản Lý Nhà Nước Cấp Bậc Chuyên Viên Chính

=> Nếu chấp nhận dòng phát nhiệt ở mức hiện tại và chuẩn bị tụ bù phần năng lượng đã mất để có thể trả tải trở lại thì có thể giữ dòng mang tải ít hơn dòng.

Xem thêm: strength là gì

Trung tâm luyện thi, gia sư - dạy kèm tại nhà NTIC Đà Nẵng

LIÊN HỆ NGAY VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ BIẾT THÊM THÔNG TIN

ĐÀO TẠO NTIC