Khai báo y tế toàn dân từ 10/3 được thực hiện ở đâu, như thế nào? | VTC14VTC14 | KHAI BÁO Y TẾ TOÀN DÂN TỪ 10/3 ĐƯỢC THỰC HIỆN Ở ĐÂU, NHƯ THẾ NÀO?
Bắt đầu từ sáng nay, 10/3, tất cả người dân Việt Nam sẽ bắt buộc phải khai báo y tế để chống lại sự lan rộng của dịch bệnh Covid-19.
▶️▶️▶️ Click SUBSCRIBE cập nhật tin tức mới nhất tại đây:

Nguồn:https://zaia.vn/