Jack trở lại khác biệt với "Là một thằng con trai" | VTC NowVTC Now | Jack chính thức trở lại với hình tượng mới bằng sản phẩm âm nhạc đánh dấu bước mở màn trong năm 2020 với MV “Là một thằng con trai”.

——————————
📱 VTC Now trên iOS:
📱 VTC Now trên Android:
💻 VTC Now trên YouTube:
💻 VTC Now trên Facebook:
💻 VTC Now trên Lotus:

Nguồn:https://zaia.vn/