#IUH [ Môn Lập Trình Cho Thiết Bị Di Động ] Ôn cuối kì sqlite– Do thầy thông báo không có phần service – nên mình sẽ ko làm video hướng dẫn service nhé
– Ủng hộ blog mình tại : tailieuiuh.wordpress.com
– Link source code :
—————————————————————–
Nếu thấy hay có thể mua giúp mình gói mì hoặc ly cà phê để tiếp tục duy trì kênh tại trang donate :
Cảm ơn các bạn rất nhiều

Nguồn:https://zaia.vn/