institute là gì

/ˈ´institju:t/

Thông dụng

Danh từ

Viện, học tập viện; hội; trụ sở viện, trụ sở hội
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) hạ tầng đào tạo và huấn luyện nghệ thuật (cấp đại học)
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) đơn vị chức năng nghiên cứu và phân tích và giảng dạy dỗ mục chính (ở đại học)
( số nhiều) bạn dạng tóm lược những điều cơ bạn dạng (về (pháp lý)...)

Ngoại động từ

Thành lập, lập nên
Mở
to institute an inquiry
mở một cuộc điều tra
to institute a course of English language
mở một tấm giờ Anh
Tiến hành
to institute a lawsuit
tiến hành một vụ kiện
Bổ nhiệm

Chuyên ngành

Toán & tin

học viện, [cơ quan lại, hội] khoa học tập // thiết lập; tạo nên hạ tầng, bịa nền móng

Kỹ thuật cộng đồng

học viện
Belgium institute for Posts and Telecommunications (BIPT)
Học viện bưu chủ yếu viễn thông Bỉ
Institute for Computer Science and Technology (ICST)
Học viện Khoa học tập và Công nghệ máy tính
institute of education
học viện giáo dục
Institute of Electrical and Electronic Engineers (IEEE)
Học viện Kỹ sư Điện và Điện tử
institute of researches
học viện nghiên cứu
institute of road transport Engineers (IRTE)
học viện giao thông vận tải lối bộ
Instituto Superiore delle Poste e delle Telecomunicazioni (SuperiorInstitute for Posts and Telecommunications, Italy) (ISPT)
Học viện Bưu chủ yếu và Viễn thông thời thượng của Italia
Russian Institute of Radio Navigation (RIRV)
Học viện Đạo sản phẩm Vô tuyến Liên bang Nga
thành lập
tổ chức
IEEE (Instituteof Electrical and Electronics Engineers)
tổ chức IEEE
viện
ACI = American Concrete Institute
viện nghiên cứu và phân tích bê tông Hoa Kỳ
American National Standard Institute (ANSI)
viện xài chuẩn chỉnh vương quốc Hoa kỳ
American national standard institute (ANSI)
viện xài chuẩn chỉnh vương quốc Mỹ
American National Standards Institute (ANSI)
Viện xài chuẩn chỉnh vương quốc Mỹ
American Standards Institute (ASI)
Viện xài chuẩn chỉnh Mỹ
ANSI (AmericanNational Standard Institute)
viện xài chuẩn chỉnh vương quốc Hoa kỳ
ANSI-American National Standards Institute
viện ANSI
Belgium institute for Posts and Telecommunications (BIPT)
Học viện bưu chủ yếu viễn thông Bỉ
branch design institute
viện design ngành
British Standards Institute (BSI)
Viện xài chuẩn chỉnh Anh
Central Research Telecommunication Institute-Russia
Viện nghiên cứu và phân tích Viễn thông Trung ương-Nga
construction machinery and equipment testing institute
viện thực nghiệm vật tư xây dựng
design institute
viện thiết kế
Electronics and Telecommunications Research Institute (ETRI)
Viện nghiên cứu và phân tích Điện tử và Viễn thông
Environmental Systems Research Institute (ESRI)
viện nghiên cứu và phân tích những khối hệ thống môi trường
ESI (EuropeanSoftware Institute)
viện ứng dụng châu âu
ETSI (EuropeanTelecommunications Standard Institute)
viện xài chuẩn chỉnh viễn thông châu âu
European Institute for Anti-virus Research (EIAR)
Viện Nghiên cứu giúp chống virút toàn châu Âu
European Software Institute
viện ứng dụng châu âu
European Space Research Institute (ESRIN)
Viện nghiên cứu và phân tích dải ngân hà châu Âu
European Telecommunication Standards Institute (ETSI)
Viện Tiêu Chuẩn Viễn Thông Châu Âu-ETSI
European Telecommunications Standard Institute
viện xài chuẩn chỉnh viễn thông châu âu
European Telecommunications Standards Institute (ETSI)
Viện xài chuẩn chỉnh Viễn thông châu Âu
ICSI (InternationalComputer Science Institute)
viện khoa học tập PC quốc tế
IEE (Instituteof Electrical Engineers)
viện kỹ sư điện
IEEE (Instituteof Electrical and Electronics Engineers)
viện kỹ sư năng lượng điện và năng lượng điện tử
IGC (instituteof Global Communications)
viện truyền thông toàn cầu
Institute for Computer Science and Technology (ICST)
Học viện Khoa học tập và Công nghệ máy tính
institute of education
học viện giáo dục
Institute of Electrical and Electronic Engineers (IEEE)
Học viện Kỹ sư Điện và Điện tử
Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE)
viện kỹ sư năng lượng điện và năng lượng điện tử
Institute of Electrical Engineers (IEE)
viện kỹ sư điện
institute of energy
viện năng lượng
Institute of Global Communications
viện truyền thông toàn cầu
Institute of Radio Engineers (IRE)
viện kỹ sư vô tuyến điện
institute of researches
học viện nghiên cứu
institute of road transport Engineers (IRTE)
học viện giao thông vận tải lối bộ
Instituto Superiore delle Poste e delle Telecomunicazioni (SuperiorInstitute for Posts and Telecommunications, Italy) (ISPT)
Học viện Bưu chủ yếu và Viễn thông thời thượng của Italia
International Computer Science Institute (ICSI)
viện khoa học tập PC quốc tế
investigation and Design institute
viện tham khảo thiết kế
Japan Atomic Energy Research Institute (JAERI)
Viện nghiên cứu và phân tích Năng lượng Nguyên tử của Nhật Bản
leading design institute
viện design công ty đạo
leading design institute
viện design đầu ngành
leading institute
viện nghiên cứu và phân tích đầu ngành
Massachusetts Institute of Technology (MITI)
Viện Công nghệ Masachusetts
materials-testing institute
viện test nghiệm vật liệu
Mining Scientific and Technical Research institute
viện nghiên cứu và phân tích khoa học tập và nghệ thuật mỏ
National Institute of Standards and Technology (USA) (NIST)
Viện vương quốc về xài chuẩn chỉnh và technology (Mỹ)
NIST (NationalInstitute of Standards and Technology)
viện xài chuẩn chỉnh và technology vương quốc (Hoa kỳ)
NIST (NationalInstitute Of Standards And Technology)
Viện Tiêu chuẩn chỉnh và Kỹ thuật Quốc gia (Hoa Kỳ)
Novell Technology Institute (NTI)
Viện technology Novell
research institute
viện nghiên cứu
Russian Institute of Radio Navigation (RIRV)
Học viện Đạo sản phẩm Vô tuyến Liên bang Nga
scientific research institute
viện nghiên cứu và phân tích khoa học
Software Engineering Institute (SEI)
Viện Thiết kế tiếp Kỹ thuật phần mềm
state design institute
viện design căn nhà nước
The Institute for New Generation Computer Technology (ICOT)
Viện technology PC mới mới-ICOT
USC Information Sciences Institute (ISI)
Viện Khoa học tập tin tức USC
zonal design institute
viện design vùng
viện nghiên cứu
ACI = American Concrete Institute
viện nghiên cứu và phân tích bê tông Hoa Kỳ
Central Research Telecommunication Institute-Russia
Viện nghiên cứu và phân tích Viễn thông Trung ương-Nga
Electronics and Telecommunications Research Institute (ETRI)
Viện nghiên cứu và phân tích Điện tử và Viễn thông
Environmental Systems Research Institute (ESRI)
viện nghiên cứu và phân tích những khối hệ thống môi trường
European Institute for Anti-virus Research (EIAR)
Viện Nghiên cứu giúp chống virút toàn châu Âu
European Space Research Institute (ESRIN)
Viện nghiên cứu và phân tích dải ngân hà châu Âu
institute of researches
học viện nghiên cứu
Japan Atomic Energy Research Institute (JAERI)
Viện nghiên cứu và phân tích Năng lượng Nguyên tử của Nhật Bản
leading institute
viện nghiên cứu và phân tích đầu ngành
Mining Scientific and Technical Research institute
viện nghiên cứu và phân tích khoa học tập và nghệ thuật mỏ
scientific research institute
viện nghiên cứu và phân tích khoa học

Kinh tế

cơ quan
hiệp hội
American iron and Steel institute
Hiệp hội Sắt thép Châu Mỹ
American Petroleum institute
Hiệp hội Dầu khí Mỹ
Institute of Directors
Hiệp hội Giám đốc
Institute of London Underwriters
Hiệp hội những căn nhà bảo đảm Luân Đôn
Institute of Sales Promotion
hiệp hội khuyến mãi
Institute of-Bankers
hiệp hội ngân hàng
non-institute clause
điều khoản phi Hiệp hội
non-Institute clauses
điều khoản phi Hiệp hội
học hội
học viện
British institute of Management
Học viện Quản lý Anh
Institute of Chartered Accountants
Học viện Giám lăm le viên Kế toán
viện
American National Standard institute
Viện Tiêu chuẩn chỉnh Quốc gia Mỹ
Aviation Safety Institute
viện nghiên cứu và phân tích an toàn và tin cậy sản phẩm không
British institute of Management
Học viện Quản lý Anh
economic research institute
viện nghiên cứu và phân tích kinh tế
Educational Institute
viện giáo dục
Institute of Actuaries
viện tổng hợp bảo hiểm
Institute of Chartered Accountants
Học viện Giám lăm le viên Kế toán
institute of Outdoor Advertising
viện lăng xê ngoài thiên nhiên (Mỹ)
research institute
viện nghiên cứu
technical institute
viện kỹ thuật
technical institute
viện nghiên cứu và phân tích kỹ thuật

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun
convention , decree , decretum , doctrine , dogma , edict , establishment , fixture , habit , maxim , ordinance , practice , precedent , precept , prescript , principle , regulation , rite , ritual , rule , statute , tenet , tradition , canon , prescription
verb
appoint , bow , break in , bring into being , come out with , come up with , commence , constitute , create , enact , establish , fix , found , inaugurate , induct , initiate , install , introduce , invest , launch , trang điểm , open , open up , ordain , organize , originate , pioneer , rev , mix in motion , settle , mix up , start , usher in * , approach , begin , embark , enter , get off , lead off , mix about , mix out , mix đồ sộ , take on , take up , undertake , custom , edict , rite , rule , tradition

Từ trái ngược nghĩa