indeed là gì

Công cụ cá nhân
 • /ɪnˈdid/

  Thông dụng

  Phó từ

  Thực vậy, thực tuy nhiên, ngược thực, thực lại là
  I was indeed very glad to tát hear the news
  tôi ngược thực rất rất sung sướng mừng lúc nghe đến tin cẩn ấy
  thank you very much indeed
  thực rất rất cảm ơn ông
  he is indeed a clever man
  anh tớ ngược thực là 1 trong những người thông minh
  yes, indeed!
  có, thực mà
  no, indeed!
  không, thực mà!
  this seeming reason for sorrow is indeed one for joy
  cái dường như là nguyên do thực hiện cho tới buồn thì thực lại là 1 trong những nguyên do thực hiện cho tới vui
  Thực vậy ư, thế à, vậy à, thế
  he spoke to tát bủ about you - Oh, indeed
  ông tớ rằng với tôi về anh ồ, thực vậy ư!
  who is this Mr. Smith? - who is he indeed?
  ông Xmít này là ai đây? ừ, ông ấy là ai thế?

  Chuyên ngành

  Toán & tin cẩn

  thực vậy

  Các kể từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  adverb
  absolutely , amen * , certainly , doubtlessly , easily , even , for real , in point of fact , in truth , much , naturally , of course , positively , really , strictly , surely , sure thing * , to tát be sure , truly , undeniably , undoubtedly , verily , veritably , very , very much , well , actually , fairly , genuinely , truthfully , admittedly , honestly , undeniable , yea

  tác fake

  Tìm tăng với Google.com :

  Xem thêm: hence là gì

  NHÀ TÀI TRỢ

  Xem thêm: hearsay là gì