Idle Heroes|Cập nhật Acc và định hướng tiếp theo – CLTĐ #Beginer 17