Idle Heroes| Tóm tắt nhanh và hướng dẫn chơi Event tuần này 13/12/2019