Idle Heroes : Event Christmas – Sử Dụng 2400 Cuộn Sum Săn Lùng TARA ! #1