Huyền thoại của HUyền thoại Lim "BoxeR" chơi LMHT cùng T1 để gây quỹ từ thiện