hướng dẫn và lập trình tìm kiếm theo chiều rộng bfsthuật toán tìm kiếm theo chiều rộng (BFS) là một thuật toán phát triển các nút chưa xét theo chiều rộng và các nút được xét theo thứ tự độ sâu tăng dần.
Ở đây, mình sẽ hướng dẫn các bạn chi tiết việc hiểu thuật toán và cách lập trình thuật toán trong C
chi tiết :

Nguồn:https://zaia.vn/