Hướng dẫn tạo tài khoản Apple ID ( Mới nhất )Hướng dẫn tạo Apple ID
By App Store VN
Apple ID có 2 loại ID
Loại 1 là yêu cầu phải có thẻ Tín dụng
Loại 2 là Miễn phí không cần thẻ tín dụng
Khi bạn chọn tạo Apple ID thông thường thì mặc định là Loại 1
vì vậy bạn làm như sau.
Bạn vào App Store nhấn GET xong INSTALL App miễn phí thì Apple ID của bạn là Loại 2
Lưu ý : làm theo Video

Nhắn tin :

Xem mã Zipcode tại đây

Nguồn:https://zaia.vn/