Hướng Dẫn Giải Bài Tập Toán Cơ Sở Vật Lý, Bài Tập Toán Cơ Sở Có Lời Giải

Phần 1 Giáo trình Toán cơ sở (Dùng cho hệ đào tạo từ xa – ngành GD Mầm non) trình bày nội dung chương I – Tập hợp-Quan hệ-Ánh xạ. Chương này giới thiệu các khái niệm cơ bản về tập hợp và các phép toán trên tập hợp, các quan hệ cơ bản trên tập hợp, các khái niệm liên quan đến ánh xạ. Bên cạnh đó, chương này còn đưa ra một số tính chất quan trọng của các khái niệm trên.

Bạn đang xem: Giải bài tập toán cơ sở

*

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH ThS Phạm Thị Hải Châu GIÁO TRÌNH TOÁN CƠ SỞ(Dùng cho hệ đào tạo từ xa – ngành GD Mầm non) Vinh 2011 1 LỜI NÓI ĐẦU Cuốn giáo trình này được biên soạn theo chương trình đào tạogiáo viên mầm non có trình độ đại học (hệ đào tạo từ xa) của khoa Giáodục, trường Đại học Vinh. Giáo trình cung cấp một số kiến thức cơ bảncủa toán học, được dùng như một tài liệu tham khảo cho người dạy vàngười học. Nội dung giáo trình gồm có ba chương. Chương I: Tập hợp – Quan hệ – Ánh xạ. Chương này giới thiệu các khái niệm cơ bản về tập hợp và cácphép toán trên tập hợp, các quan hệ cơ bản trên tập hợp, các khái niệmliên quan đến ánh xạ. Bên cạnh đó, chương này còn đưa ra một số tínhchất quan trọng của các khái niệm trên. Chương II: Số tự nhiên. Chương này đưa ra các khái niệm và các tính chất liên quan đến sốtự nhiên như: bản số, tập hữu hạn, tập vô hạn, tập hợp số tự nhiên, … Saukhi đưa ra các khái niệm đó, chương này còn giới thiệu về quan hệ thứ tựvà các phép toán trên tập hợp số tự nhiên. Chương III: Các hình hình học. Chương này giới thiệu các khái niệm cơ bản về hình hình học, cáchình hình học trong mặt phẳng và trong không gian cùng một số tínhchất cơ bản của chúng. Bên cạnh việc trình bày lý thuyết, giáo trình có đưa ra các ví dụminh họa và bài tập nhằm củng cố và khắc sâu nội dung lý thuyết. Tác giả xin chân thành cảm ơn các đồng nghiệp đã giúp đỡ và gópý để tác giả hoàn thành cuốn giáo trình này. Giáo trình có thể còn có những thiếu sót. Tác giả rất mong nhậnđược sự chỉ dẫn và góp ý của bạn đọc. Tác giả 2 Chương I : TẬP HỢP – QUAN HỆ – ÁNH XẠ A. NỘI DUNG BÀI GIẢNG §1. CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ TẬP HỢP 1.1. Khái niệm tập hợp. Tập hợp là một thuật ngữ được dùng rộng rãi trong toán học.Chúng ta thường nói về tập hợp số tự nhiên, tập hợp điểm trên một mặtphẳng, tập hợp nghiệm của một phương trình, tập hợp các học sinh trongmột lớp, tập hợp các đồ chơi trong một lớp mẫu giáo, … Tập hợp (thường nói gọn là tập) là một khái niệm cơ bản của toánhọc, nó được dùng làm cơ sở để định nghĩa nhiều khái niệm khác nhưngbản thân nó không được định nghĩa qua những khái niệm đơn giản hơn. Ta hiểu tập hợp được tạo thành bởi các cá thể (các đối tượng),các cá thể tạo thành tập hợp gọi là các phần tử của tập hợp. Ví dụ: Tập hợp nghiệm của phương trình (x-1) (x-4) = 0 là tậphợp tạo thành bởi hai phần tử 1 và 4; tập hợp các số tự nhiên có một chữsố là tập hợp tạo thành bởi mười phần tử 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Một tập hợp thường được ký hiệu bởi chữ cái in hoa : A, B, C, X,Y, …; mỗi phần tử của một tập hợp thường được ký hiệu bởi chữ cáithường: a, b, c, x, y, … Để chỉ a là một phần tử của tập A ta viết a A (đọc a thuộc A),nếu a không là phần tử của tập A ta viết a A (đọca không thuộc A). Ví dụ: 1) Ở chương trình toán phổ thông ta đã biết: N là tập hợp các số tự nhiên, Z là tập hợp các số nguyên, Q là tập hợp các số hữu tỉ, R là tập hợp các số thực. Thế thì: 5N; 5Z; 5Q; 5R; -3N; -3Z; -3Q; -3R; 2,5N; 2,5Z; 2,5Q; 2,5R; 2 N; 2 Z; 2 Q; 2 R. 3 2) Nếu A là tập hợp tất cả các số tự nhiên lẻ thì 3A, 4A. 1.2. Sự xác định một tập hợp. Một tập hợp được coi là đã xác định nếu ta biết được một phần tửnào đó có thuộc tập hợp đó hay không. Để xác định một tập hợp tathường dùng hai phương pháp sau: a) Phương pháp liệt kê các phần tử của tập hợp. Ta liệt kê đầy đủ tất cả các phần tử của tập hợp, những tập hợpnày thường có không nhiều phần tử. Khi đó các phần tử được viếttrong {}, phần tử này cách phần tử kia bởi dấu phẩy. Ví dụ: Nếu A là tập hợp các ước số dương của 4 thì ta viết A = {1, 2, 4}. Tuy nhiên, có những tập hợp có vô số phần tử và ta chỉ liệt kê mộtsố phần tử đại diện đủ để nhận biết được một phần tử nào đó có thuộctập hợp hay không. Ví dụ: Nếu B là tập hợp các số tự nhiên chia hết cho 3 thì B = {0, 3, 6, 9, …}. b) Phương pháp chỉ rõ tính chất đặc trưng. Chỉ ra các thuộc tính của các phần tử mà dựa vào các thuộc tính ấyta có thể nhận biết được một đối tượng nào đó có thuộc tâp hợp haykhông (các thuộc tính này gọi là các tính chất đặc trưng) Nếu A là tập hợp tất cả các phần tử x có tính chất đặc trưng P thìta viết A ={x x có tính chất P} hay A ={x P(x)}. Ví dụ: 1)Nếu A là tập hợp các số nguyên chẵn thì ta viết A = {nZn chẵn}. 2) Nếu B là tập hợp các số tự nhiên có hai chữ số mà tổng củahai chữ số là 10 thì B = {xNx có hai chữ số, tổng hai chữ số là 10},nhờ các tính chất đặc trưng này, ta có thể biết được một phần tử nào đấycó thuộc B hay không, chẳng hạn 37  B còn 52  B. 1.3. Tập rỗng, tập đơn tử. a) Tập rỗng. Ta gọi tập rỗng là tập hợp không chứa phần tử nào,ký hiệu là . Ví dụ: Tập hợp các nghiệm dương của phương trình x + 3 = 0 làtập rỗng. 4 b) Tập đơn tử. Tập hợp có một phần tử gọi là tập đơn tử, tập đơntử chỉ có phần tử a ta viết là {a}. Ví dụ: Tập hợp các nghiệm (thực) của phương trình x + 3 = 0, tậphợp các đường thẳng đi qua hai điểm cho trước, … là các tập đơn tử . 1.4. Minh hoạ tập hợp bằng hình vẽ. Một tập hợp thường được minh hoạ bởi mộtđường cong khép kín. Mỗi phần tử thuộc tập hợpđược biểu diễn bởi một dấu gạch chéo ở bên trong x bxđường cong, phần tử không thuộc tập hợp được abiểu thị bởi dấu gạch chéo ở bên ngoài đườngcong. A xc Trên hình bên, ta có : a, b  A; c  A. BÀI TẬP 1. Hãy liệt kê phần tử của các tập hợp sau: a) A là tập hợp các số tự nhiên có hai chữ số mà chữ số hàng đơnvị là 4. b) B là tập hợp các số tự nhiên có hai chữ số mà tổng của hai chữsố đó là 12. 2. a)Hãy chỉ ra tính chất đặc trưng cho các phần tử của các tập hợpsau: A = {3, 6, 9, 12, 15}, B = {-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3}, C = {1, 4, 9, 16, 25}. b) Hãy thêm vào mỗi tập hợp trên một phần tử nữa mà không làmthay đổi tính chất đặc trưng của các phần tử của tập hợp. 3. Hãy liệt kê các phần tử của tập hợp A gồm các chữ số x sao chosố tự nhiên 17 x 4 chia hết cho 3. §2. QUAN HỆ BAO HÀM GIỮA CÁC TẬP HỢP 2.1. Quan hệ bao hàm – Tập con. Định nghĩa. Cho hai tập hợp A và B. Ta nói A là tập con (hay bộphận) của B nếu mọi phần tử của A đều là phần tử của B, ký hiệu là A B. 5 Khi A  B ta nói A bao hàm trong B (hay A con B) hoặc B baohàm A (hay B chứa A). Quan hệ A  B gọi là quan hệ bao hàm. Ví dụ: 1) Nếu A là tập hợp các học sinh nữ trong một lớp và B là tập hợpcác học sinh trong lớp đó thì A  B. 2) Giả sử C là tập hợp các nghiệm của phương trình x – 1 = 0 và Dlà tập hợp các nghiệm của phương trình x2 – 5x + 4 = 0, ta có C  D. 3) Gọi T là tập hợp các tứ giác và V là tập hợp các hình vuôngtrong mặt phẳng, thế thì V  T. Chú ý: – Không phải giữa hai tập con nào cũng có quan hệ bao hàm,chẳng hạn giữa hai tập hợp A = {a, b, c, d} và B = {a, b, e, f, g} khôngcó quan hệ bao hàm. – Ta quy ước  là tập con của mọi tập hợp. 2.2. Hai tập hợp bằng nhau. Định nghĩa. Hai tập hợp A và B gọi là bằng nhau nếu A  B và B A, ký hiệu là A = B. Nói cách khác, hai tập hợp A và B là bằng nhau nếu mỗi phần tửcủa A là phần tử của B và ngược lại. Như vậy, để chứng minh A = B ta phải chứng minh: nếu x  A thìxB và nếu x  B thì x  A. Ví dụ: 1) Nếu A là tập hợp các nghiệm của phương trình x2 – 3x + 2 = 0và B={1, 2} thì A = B. 2) Cho A = {n  N n  6} và B = { n  N n  2 và n  3}. Ta thấy: – Nếu n  A tức là n  6 mà 2 và 3 là ước của 6, vậy n  2 và n  3.Điều đó có nghĩa là n  B. – Nếu n  B, tức là n  2 và n  3. Ta thấy 2 và 3 nguyên tố cùngnhau nên n chia hết cho tích của chúng, nghĩa là n  6, hay n  A. Theo định nghĩa thì A = B. 2.3. Một số tính chất của quan hệ bao hàm. Định lý. Quan hệ bao hàm có các tính chất sau: a) Với mọi tập A ta có A  A (tính chất phản xạ), 6 b) Nếu A  B và B  A thì A = B (tính chất phản xứng), c) Nếu A  B và B  C thì A  C (tính chất bắc cầu). Chứng minh. Tính chất a) suy trực tiếp từ định nghĩa tập con. Tính chất b) có từ định nghĩa hai tập hợp bằng nhau. Bây giờ ta chứng minh tính chất c). Giả sử x là một phần tử tùy ý thuộc A. Vì A  B nên x  B, mặtkhác B C nên ta lại có được x  C. Vậy với mọi x  A ta đều suy ra được x  C, tức là A  C. Tính chất a) chứng tỏ một tập hợp là tập con của chính nó. Như vậy mỗi tập hợp khác  luôn có ít nhất hai tập con là  vàchính nó, hai tập con này gọi là các tập con tầm thường, các tập conkhông tầm thường gọi là tập con thực sự. 2.4. Tập hợp các tập con của một tâp hợp. Cho tập hợp A. Ký hiệu P(A) là tập hợp tất cả các tập con của A,nghĩa là P(A) = {X X  A} Ví dụ: 1) Nếu A là tập hợp các học sinh của một lớp thì P(A) = {X X làtập hợp một nhóm học sinh bất kỳ trong lớp}. 2) Cho B = {1,2} thì P(B) = {, {1}, {2}, {1, 2}}. BÀI TẬP 1. Viết tất cả các tập con của mỗi tập hợp sau đây: a) A = {a}. b) B = {1, 2, 3}. 2. Hãy xét quan hệ giữa các tập hợp A, B dưới đây: a) A = {n  Nn + 10  15}, B = {n  Nn2  9}. b) A là tập hợp các bội tự nhiên của 3, B là tập hợp các bội tựnhiên của 6. 3. Chứng minh đẳng thức A = B với: A là tập các hình bình hành có hai đường chéo bằng nhau, B là tập các hình bình hành có một góc vuông. 7 §3. CÁC PHÉP TOÁN TRÊN CÁC TẬP HỢP 3.1. Phép hợp. Định nghĩa. Cho hai tập hợp A và B. Hợp của A và B là tập hợptất cả các phần tử thuộc ít nhất một trong hai tập đó,ký hiệu là A  B. Ta có thể viết: A  B = {x x A hoặc x B}hay x  A  B  x  A hoặc x  B. Trên hình bên, phần gạch chéo biểu thị A  BB. A Ví dụ: 1) Nếu A = {a, b, c, d} và B = {a, b, e} thì A  B = {a, b, c, d, e}. 2) Gọi A là tập hợp các số tự nhiên lẻ, B là tập hợp các số tự nhiênchẵn, khi đó A  B = N. 3) Nếu A tập hợp các nghiệm của phương trình x2- 4 = 0 và B làtập hợp các nghiệm của phương trình x2- 5x + 4 = 0 thì A  B = {-2, 1,2, 4}. Chú ý: Theo định nghĩa, x  A  B  x  A hoặc x  B. Do đóxAB khi và chỉ khi x không thuộc tập nào trong số hai tập A và B,tức là x  A  B  x  A và x  B. 3.2. Phép giao. Định nghĩa. Cho hai tập hợp A và B. Giaocủa A và B là tập hợp tất cả các phần tử đồngthời thuộc cả A và B, ký hiệu làA  B. Ta có thể viết: B A  B = {x x A và x B}hay x  A  B  x  A và x  B. A Trên hình bên, phần gạch chéo biểu thị A B. Ví dụ: 8 1) Cho A = {1, 2, 3, 4, 5} và B là tập hợp các số tự nhiên lẻ, khiđó AB = {1, 3, 5} 2) Gọi A là tập hợp các nghiệm của phương trình f(x) = 0 và B làtập hợp các nghiệm của phương trình g(x) = 0 thì A  B là tập hợp cácnghiệm của hệ phương f( x) trình 0  g( x)  0 3) Nếu A là tập hợp các bội tự nhiên của 2 và B là tập hợp các bộitự nhiên của 3 thì A  B là tập hợp các bội chung tự nhiên của 2 và 3,tức là các bội chung tự nhiên của 6. Chú ý: – Nếu A và B không có phần tử chung (phần tử vừa thuộc cả A vàB), tức là A  B = , thì ta nói A và B rời nhau. – Theo định nghĩa, x  A  B  x  A và x  B. Do đó x  A B khi và chỉ khi x không thuộc đồng thời cả A và B, nghĩa là x khôngthuộc ít nhất một trong hai tập A và B, hay x  A hoặc x  B. Như vậy x  A  B  x  A hoặc x  B. 3.3. Một số tính chất của phép hợp, phép giao. Định lý. Với các tập A, B, C tùy ý ta luôn có: 1) Tính giao hoán: A  B = B  A (của phép hợp), A  B = B  A (của phép giao). 2) Tính kết hợp: ( A  B )  C = A  ( B  C ) (của phép hợp), ( A  B )  C = A  ( B  C ) (của phép giao). Các tính chất trên có thể chứng minh được đễ dàng bằng cách sửdụng trực tiếp các định nghĩa phép hợp, phép giao và sự bằng nhau củacác tập hợp. Chú ý: – Từ tính chất kết hợp của phép hợp và phép giao ta có thể dùngký hiệu A  B  C (gọi là hợp của ba tập hợp A, B, C) thay cho ( A  B)  C hoặc A ( B  C ), dùng ký hiệu A  B  C (gọi là giao của batập hợp A, B, C) thay cho ( A  B )  C hoặc A  ( B  C ). – Tương tự, ta có thể mở rộng các tính chất trên cho hợp và giaocủa nhiều tập hợp. 3.4. Liên hệ giữa phép hợp và phép giao. 9 Định lý. Với các tập A, B, C tùy ý ta có: A  ( B  C ) = ( A  B )  ( A  C ) (1), A  ( B  C ) = ( A  B )  ( A  C ) (2). Chứng minh (1). Giả sử x  A  ( B  C ), tức là x  A và x  B  C. Do x  B C có nghĩa là x  B hoặc x  C nên ta có: x  A và x  B thì x  A  B, hoặc x  A và x  C thì x  A  C. Điều đó có nghĩa là x  A  B hoặc x  A  C, tức là x  ( A  B )  ( A  C ). Ngược lại, giả sử x  ( A  B )  ( A  C ). Theo định nghĩaphép hợp suy ra x  A  B hoặc x  A  C. Mặt khác, theo định nghĩaphép giao ta có: x  A  B thì x  A và x  B, hoặc x  A  C thì x  A và x  C. Như vậy ta có x  A và x thuộc ít nhất một trong hai tập B, C, hayxA và x  B  C. Điều này có nghĩa là x  A  ( B  C ). Tương tự ta chứng minh được đẳng thức (2). Công thức (1) cho thấy phép giao phân phối đối với phép hợp,công thức (2) cho thấy phép hợp phân phối đối với phép giao. 3.5. Phép trừ. Định nghĩa. Cho hai tập hợp A và B. Hiệu của A và B là tập hợptất cả các phần tử thuộc A nhưng không thuộc B,ký hiệu A\ B hoặc A – B. Ta có thể viết: A\ B = {x x  A và x  B} hay x  A\ B  x  A và x  B. BTrên hình bên, phần gạch chéo biểu thị A\ B. Ví dụ: A 1) Cho A = {1, 2, 3, 4, 5} và B = {x  Nx là ước của 30} thì khi đó A\B = {4} còn B \ A = {6, 10, 15, 30}. 2) Nếu A là tập hợp các tam giác vuông, B là tập hợp các tam giáccân thì A\ B là tập hợp các tam giác vuông mà không cân, B \ A là tậphợp các tam giác cân mà không vuông. Chú ý: 10 – Nếu A và B là các tập hơp rời nhau (A  B = ) thì A\ B = A và B \A = B. – Hiệu của hai tập hợp nói chung không có tính đối xứng, tức là A\B  B \ A. – Trong trường hợp B  A thì A\ B còn được ký hiệu là CBA vàgọi là phần bù của B trong A. Chẳng hạn, nếu xét trong tập hợp số tự nhiên N thì phần bù củatập hợp các số tự nhiên chẵn là tập hợp các số tự nhiên lẻ. – Từ định nghĩa phép trừ ta có thể viết: x  A\ B  x  A hoặc x  B. 3.6. Sự liên quan giữa phép trừ với phép hợp và phép giao. Định lý. Với các tập hợp A, B, C tùy ý ta có: A\ ( B  C ) = ( A\ B )  ( A\ C ) (1), A\ ( B  C ) = ( A\ B )  ( A\ C ) (2). Chứng minh (1). Giả sử x  A\ ( B  C ). Điều đó có nghĩa là x  A và x  B  C. Vì x  B  C nên x  B và x  C. Như vậy x  A, x  B và x  C. Từ đó suy ra x  A\ B và x  A\C, nghĩa là x  ( A\ B )  ( A\ C ). Ngược lại, giả sử x ( A\ B )  ( A\ C ). Điều đó có nghĩa là x A\ B và x  A\ C. Suy ra x  A, x  B và x  C. Tức là x  A và x  B C. Do đó x  A\ ( B  C ). Chứng minh đẳng thức (2) tương tự. BÀI TẬP 1. A là tập hợp các số tự nhiên có hai chữ số mà chữ số hàng đơn vịgấp đôi chữ số hàng chục. B là tập hợp các số tự nhiên nhỏ hơn 50 và chiahết cho 8. Tìm A  B, A  B, A\ B, B\ A. 2. Cho A = {x  8 x 5  9}, B = {x  514 x  3}. Tìm AB. AB, A\B,B\A. 3. Trong tập hợp P các điểm của mặt phẳng, cho hai điểm A, B vàtrung điểm O của AB. Gọi X là tập hợp các điểm M sao cho MA  MB; ABY là tập hợp các điểm M sao cho OM  . 2 Hãy xác định các tập X  Y, X  Y, X\Y, Y\ X trên hình vẽ. 11 4. Cho A, B là các tập hợp tuỳ ý. Hãy minh hoạ đẳng thức saubằng hình vẽ và sau đó chứng minh: a) A\ B ) = A \ ( A  B ) b) A  ( B\ C ) = ( A  B )\ C 5. Cho hai tập tùy ý A, B. Chứng minh rằng: a) A  B = A khi và chỉ khi A  B. b) A  B = B khi và chỉ khi A  B. 6. Thống kê tình hình tự bồi dưỡng trình độ trong 100 giáo viêncho thấy: 33 người học ngoại ngữ, 40 người học tin học, 42 người bồidưỡng chuyên môn. Trong số đó có 8 người vừa học ngoại ngữ vừa họctin học, 10 người vừa bồi dưỡng chuyên môn vừa học ngoại ngữ, 5người vừa học tin học vừa bồi dưỡng chuyên môn và 3 người bồi dưỡngcả 3 môn. Hỏi có bao nhiêu người chỉ học ngoại ngữ, chỉ học tin học, chỉ bồidưỡng chuyên môn và bao nhiêu người không bồi dưỡng môn nào? §4. QUAN HỆ 4.1. Tích Đề các của các tập hợp. a) Căp sắp thứ tự. Cho a, b là hai đối tượng bất kỳ. Từ hai đối tượng này ta thành lậpđược một đối tượng mới, ký hiệu là (a, b) và gọi là cặp (a, b). Hai cặp (a, b) và (c, d) gọi là bằng nhau khi và chỉ khi a = c và b =d. Như vậy, nếu a  b thì (a, b) và (b, a) là hai cặp khác nhau. Điều đó nói lên rằng, trong một cặp người ta có thể xét đến thứ tựcủa các vật: (a, b) là một cặp sắp thứ tự hai phần tử a và b, a là phần tửđứng trước, b là phần tử đứng sau. b) Tích Đề các. Định nghĩa. Cho hai tập hợp A và B. Tích Đề các của A và B làtập hợp tất cả các cặp có thứ tự (a,b), trong đó a  A và b  B, ký hiệu làA  B. Ta có thể viết: A  B = {(a, b)  a  A, b  B}. Ví dụ: Cho A = {a, b, c} và B = {m, n}, khi đó A  B = {(a, m), (b, m), (c, m), (a, n), (b, n), (c, n)}, 12 B  A = {(m, a), (m, b), (m, c), (n, a), (n, b), (n, c)}. Chú ý: – Tích Đề các nói chung không có tính chất giao hoán: nếu A  Bthì A B  B  A. – Tích Đề các không có tính chất kết hợp: với ba tập hợp A, B, Ckhác rỗng ta có ( A  B )  C  A  ( B  C ). – Trong trường hợp A = B thì A  A còn được ký hiệu là A2 và gọilà bình phương Đề các của A. – Ta có thể mở rộng định nghĩa tích Đề các cho nhiều tập hợp: tíchĐề các của n tập hợp A1, A2, …,An là tập hợp tất cả các phần tử có thứ tự(a1, a2, …,an), trong đó a1  A1, a2  A2, …, an  An. 4.2. Quan hệ hai ngôi. Định nghĩa. Cho A là tập hợp tùy ý khác rỗng. Mỗi tập con S củabình phương Đề các A  A gọi là một quan hệ hai ngôi trên A. Nếu (a, b)  S thì ta nói a có quan hệ S với b và viết aSb. Như vậy a, b  A, aSb  (a, b)  S. Ví dụ: 1) Trên tập hợp các số nguyên Z, quan hệ “bé thua hoặc bằng” xácđịnh bởi tập con S1 = {(a, b)  Z2a  b}. 2) Quan hệ “chia hết cho” trong N* = N\{0} được xác định bởi tậpcon S2 = {(m, n)  N*2m  n}. 3) Trong tập hợp D gồm các đường thẳng của mặt phẳng, quan hệ“vuông góc với nhau” xác định bởi tập con: S3 ={(a, b)  D2a  b}. 4) Trong tập hợp A gồm các học sinh trong một lớp, quan hệ“cùng họ” xác định bỏi tập con S4 = {(x, y)x, y  A, x, y cùng họ}. 4.3. Một số tính chất thường gặp của quan hệ hai ngôi. a) Tính phản xạ. Quan hệ hai ngôi S trên tập hợp A gọi là có tínhchất phản xạ nếu aA ta có aSa (a có quan hệ S với chính nó). Ví dụ: Trong các ví dụ ở mục 4.2, các quan hệ S1, S2, S4 có tínhchất phản xạ; quan hệ S3 không có tính chất phản xạ. b) Tính chất đối xứng. Quan hệ hai ngôi S trên tập hợp A gọi là cótính chất đối xứng nếu a, b A mà aSb thì luôn suy ra được bSa. 13 Ví dụ: Trong các ví dụ ở mục 4.2, các quan hệ S3, S4 có tính chấtđối xứng; các quan hệ S1, S2 không có tính chất đối xứng. c) Tính chất phản đối xứng (phản xứng). Quan hệ hai ngôi S trêntập hợp A gọi là có tính chất phản đối xứng nếu a, b  A mà aSb vàbSa thì luôn suy ra được a = b. Ví dụ: Trong các ví dụ ở mục 4.2, các quan hệ S1, S2 có tính chấtphản đối xứng; các quan hệ S3, S4 không có tính chất phản đối xứng. d) Tính chất bắc cầu. Quan hệ hai ngôi S trên tập hợp A gọi là cótính chất bắc cầu nếu a, b, c  A mà aSb và bSc thì luôn suy ra đượcaSc. Ví dụ: Trong các ví dụ ở mục 4.2, các quan hệ S1, S2, S4 có tínhchất bắc cầu; các quan hệ S3 không có tính chất bắc cầu. 4.4. Quan hệ tương đương. a) Định nghĩa. Quan hệ hai ngôi S trên tập hợp A gọi là quan hệtương đương nếu nó có các tính chất: phản xạ, đối xứng, bắc cầu. Ví dụ: Trong các ví dụ ở mục 4.2, quan hệ S4 (quan hệ “cùng họ”)là quan hệ tương đương; các quan hệ S1, S2, S3 là không tương đương. Chú ý: – Nếu S là quan hệ tương đương ta thường thay S bởi ký hiệu  (a b, đọc là “a tương đương với b”) – Do tính chất đối xứng nên nếu a  b thì có thể viết b  a. b) Lớp tương đương. Trên tập hợp A cho quan hệ tương đương .Giả sử a là một phần tử nào đó thuộc A. Ký hiệu: = {x  A x  a} và gọi tập hợp này là lớp tương đương của a. Từ tính chất phản xạ của quan hệ  suy ra a  . Ví dụ: 1) Xét quan hệ tương đương “có cùng số dư trong phép chia cho3” trên tập hợp các số tự nhiên N. Với số tự nhiên n bất kỳ thuộc N, là tập hợp các số tự nhiên có cùng số dư với n trong phép chia cho 3. Chẳng hạn lấy n = 4. Số dư trong phép chia 4 cho 3 là 1. Vậy = {1, 4, 7, 10, …}. 2) Với quan hệ tương đương “cùng họ” của tập hợp các học sinhtrong một lớp (quan hệ S4 ở mục 4.2), lớp tương đương của một học sinhbất kỳ là tập hợp gồm học sinh đó và tất cả các học sinh khác cùng họtrong lớp. 14 Định lý. Trên tập hợp A cho quan hệ tương đương . Giả sử x1, x 2là hai phần tử bất kỳ thuộc A. Ta có: 1) =  x1  x2, 2) Nếu thì = . Chứng minh. 1) Giả sử = . Do x1  nên suy ra x1  , nghĩa là x 1  x 2. Ngược lại, giả sử x1  x 2. Lấy x bất kỳ thuộc thì x  x 1, mà x1 x 2 nên theo tính chất bắc cầu suy ra x  x2 nên x  . Do đó . Hoàn toàn tương tự ta cũng chứng minh được . Vậy = . 2) Với ta giả sử  . Suy ra tồn tại x  Xsao cho x  và x  . Do x  nên x  x1, lại do x  nên x x 2. Theo tính chất bắc cầu suy ra x1  x 2. Từ đây áp dụng tính chất 1) tađược = , điều này trái với giả thiết . Vậy nếu thì = . Như vậy, một quan hệ tương đương trên tập hợp A chia A thànhcác tập con là các lớp tương đương rời nhau. Nghĩa là mỗi phần tử bất kỳcủa A đều thuộc và chỉ thuộc một trong các tập con ấy và các phần tửtrong cùng một tập con thì tương đương với nhau. Ví dụ: 1) Quan hệ “có cùng số dư trong phép chia cho 3” chia N thành batập con là , , . là tập hợp các số tự nhiên chia hết cho 3: = {0, 3, 6, 9, …}, là tập hợp các số tự nhiên chia 3 còn dư 1: = {1, 4, 7, 10,…}, là tập hợp các số tự nhiên chia 3 còn dư 1: = {2, 5, 8, 11,…}. 2) Quan hệ “cùng họ” của các học sinh trong một lớp chia lớp đóthành các tập con gồm những học sinh cùng họ. c) Tập thương. Tập hợp các lớp tương đương của A với quan hệ gọi là tập thương của A theo quan hệ đó, ký hiệu A: A = {a  A}. Ví dụ: Xét quan hệ “có cùng số dư trong phép chia cho 3” trên N,ta có N = {, , }}. 4.5. Quan hệ thứ tự. 15 a) Định nghĩa. Quan hệ 2 ngôi S trên tập A gọi là quan hệ thứ tựnếu nó có các tính chất: phản xạ, phản đối xứng, bắc cầu. Ví dụ: Trong các ví dụ ở mục 4.2, các quan hệ S1(“bé thua hoặcbằng”) và S2 (“chia hết cho”) là các quan hệ thứ tự. Chú ý: Quan hệ bé thua hoặc bằng () thông thường trên các tậphợp số là quan hệ thứ tự. Quan hệ này điển hình đến nỗi người ta mượnký hiệu  để chỉ thứ tự ngay cả trong trường hợp tổng quát. Trong trường hợp tổng quát, khi S là một quan hệ thứ tự, người taký hiệu a  b thay cho aSb và đọc là “a bé thua hoặc bằng b” hay “ađứng trước b”. Khi đó ta cũng viết b  a và đọc “b lớn hơn hoặc bằng a”.Để tránh nhầm lẫn, khi nào  mang ý nghĩa thông thường ta sẽ nói rõ. b) Tập sắp tứ tự. Khi tập A được trang bị một quan hệ thứ tự S thì ta nói A là mộttập sắp thứ tự (theo quan hệ thứ tự đó). Trong một tập sắp thứ tự có thể xảy ra hai trường hợp: Trường hợp 1: Mọi cặp phần tử a, b của A đều nằm trong quan hệthứ tự đó. Nói khác đi a, b  A nhất thiết phải có a  b hoặc b  a. Trường hợp này A được gọi là tập sắp thứ tự toàn phần. Trường hợp 2: Không phải mọi cặp thuộc A đều có thể so sánhđược, nghĩa là có cặp a, b sao cho ta không có cả a  b lẫn b  a. Trường hợp này A được gọi là tập sắp thứ tự bộ phận. Ví dụ: 1) Các tập hợp số với quan hệ  thông thường là tập hợp sắp thứtự toàn phần. 2) Tập N* với quan hệ  (chia hết cho) không là tập sắp thứ tự toànphần mà chỉ là tập sắp thứ tự bộ phận. Chẳng hạn như hai số 5 và 17không so sánh được theo quan hệ “chia hết cho”. Chú ý: Với cùng một tập A ta có thể trang bị nhiều quan hệ thứ tự;với quan hệ này có thể A là tập sắp thứ tự toàn phần nhưng với quan hệkhác A chỉ la tập sắp thứ tự bộ phận. c) Phần tử lớn nhất, nhỏ nhất. Cho A là một tập sắp thứ tự với quan hệ thứ tự là , M là một tậpcon của A. Phần tử m  M gọi là phần tử nhỏ nhất của M nếu ta luôn có m  x,x M. Phần tử m  M gọi là phần lớn nhất của M nếu ta luôn có x  m, x M. 16 Ví dụ: Trên N* với quan hệ “chia hết cho” tập A = {1, 2, 5, 7, 35,70}. Hiển nhiên N* là tập sắp thứ tự với quan hệ đã cho và A  N*. Ta thấy 1 là phần tử nhỏ nhất của A và 70 là phần tử lớn nhất củaA. Chú ý: Không phải mọi tập hợp con của một tập sắp thứ tự đều cóphần tử nhỏ nhất, phần tử lớn nhất. Chẳng hạn cho N* với quan hệ “chiahết cho”, với tập A = {1, 2, 4, 70}chỉ có 1 là phần tử nhỏ nhất, không cóphần tử lớn nhất. BÀI TẬP 1. Giả sử A là tập hợp tất cả các người, ta xác định các quan hệ S1,S2, S3 như sau: a) xS3y nếu người x là con của người y b) xS1y nếu người x không nhiều tuổi hơn người y. c) xS2y nếu người x cùng giới tính với người y. Hãy xét xem các quan hệ trên có những tính chất gì? 2. Trên tập hợp N các số tự nhiên, xác định quan hệ S như sau: a S b  a + b là số chẵn. Xét xem quan hệ S có những tính chất nào? 3. Trên tập hợp Z các số nguyên xác định các quan hệ S như sau: với a, b  Z: aSb  a  b  2. Hãy xét xem quan hệ S này có những tính chất gì? 4. Trong tập R các số thực, cho quan hệ hai ngôi S như sau: xSy x = y a) Chứng minh rằng S là một quan hệ tương đươg trong R b) Xác định lớp tương đương với a là một số thực bất kỳ. 5. Cho tập X gồm tất cả các hợp điểm trên mặt phẳng, O là mộtđiểm cố định cho trước thuộc X. Trên tập X, quan hệ S được xác địnhnhư sau: M S N  OM = ON. a) Chứng minh rằng S là một quan hệ tương đương trên X b) Hãy xác định lớp tương đương với A là một điểm bất kỳ c) Xác định tập thương X/S. 6. a) Trong tập các số thực R xét quan hệ T như sau: với x, y  R : xTy  x3  y3 ( theo nghĩa thông thường). 17 Chứng minh rằng quan hệ T quan hệ thứ tự. T có phải là quan hệthứ tự tuyến tính không? b) Trong tập các số thực R xét quan hệ T như sau: với x, y  R : xTy  x2  y2 ( theo nghĩa thông thường). Hãy xét xem T có phải là quan hệ thứ tự hay không. 7. Xét tập hợp sắp thứ tự N với quan hệ thứ tự  và bộ phận A củaN với A = {2, 3, 4, 5, 6, 7}. Hãy tìm các phần tử lớn nhất, nhỏ nhất, chặn trên, chặn dưới, chặntrên nhỏ nhất, chặn dưới lớn nhất, phần tử tối đại, phần tử tối tiểu của bộphận A. §5. ÁNH XẠ Trong §4 ta đã thấy mỗi tập con của tập tích Đề các biểu thị mộtquan hệ giữa các phần tử của tập X với các phần tử của tập Y. Ta cũng đã xét trường hợp riêng khi tập Y trùng với tập X và đã đitới khái niệm quan hệ hai ngôi trên X. Trong phần này, ta sẽ xét một trường hợp riêng khác của kháiniệm quan hệ để đi đến khái niệm ánh xạ. Giả sử cho quan hệ f trên XY. Trong trường hợp tổng quát, nói chung với mỗi x  X, tập cácphần tử y  Y có quan hệ f với x (tức là tập hợp {y  Y x f y}) có thểlà rỗng hoặc có thể có nhiều phần tử. Trong trường hợp đặc biệt, khi mà ứng với mỗi phần tử x  X, tậpcác phần tử y  Y mà x f y có một và chỉ một phần tử thì quan hệ f đượcgọi là một ánh xạ từ X đến Y. Như vậy, ánh xạ f từ X đến Y là một quan hệ f trên XY có tínhchất “với mọi phần tử x  X bao giờ cũng có một và chỉ một phần tử y Y sao cho x có quan hệ f với y”. Nói khác đi, việc cho một ánh xạ từ X đến Y là việc cho một quytắc ứng mỗi phần tử x  X với một phần tử y hoàn toàn xác định trongY. Ta đi đến khái niệm ánh xạ và các khái niệm liên quan. 5.1. Các khái niệm cơ bản và ví dụ về ánh xạ. Định nghĩa. 18 Cho X và Y là hai tập hợp khác rỗng. Một ánh xạ từ X đến Y làmột quy tắc đặt tương ứng mỗi phần tử x  X với một phần tử duy nhấty  Y. Khi y là phần tử ứng với x qua ánh xạ f thì ta gọi y là ảnh của xqua ánh xạ f. Ánh xạ thường được ký hiệu bằng các chữ f, g, h, … Để chỉ ánh xạf từ X đến Y mà phần tử x  X được đặt tương ứng với phần tử y  Y taviết f : XY x  y = f(x)hoặc f XY x  y = f(x). X gọi là tập nguồn (hay miền xác định), Y gọi là tập đích (haymiền giá trị). Hai ánh xạ f : X  Y và g : X  Y gọi là bằng nhau nếu f(x) =g(x), x  X. Ví dụ: 1) Cho các tương ứng bởi các hình vẽ sau x y x y    y x  y x x  x  y y x  a) b ) y x y x   y  y x  x y Hình c) và d) là các ánh xạ. Hình a) vàb) không phải là các ánhxạ. x   x y y 2) Khi chấm bài người giáo viên đã thực hiện một ánh xạ từ tậphợp các bài kiểmc)tra đến tập hợp các số {0, 1, 2, 3, 4, 5, d 6, 7, 8, 9, 10}(cho điểm nguyên theo thang điểm 10). Ánh xạ này ứng) mỗi bài với mộtcon điểm. 19 3) Phép cộng trên tập hợp số tự nhiên là một ánh xạ từ tập hợpNNN. Ánh xạ này ứng mỗi cặp số tự nhiên (x, y) với một số là x + y: NNN (x, y)  x + y. 4) Cho tập hợp X bất kỳ. Tương ứng mỗi phần tử x  X với chínhnó là một ánh xạ từ tập X đến tập X. Ánh xạ này thường được ký hiệu là 1X hay idX và gọi là ánh xạđồng nhất: 1X : X  X x  x. 5) Tương ứng mỗi phần tử x thuộc tập hợp các số thực R với phầntử 2x+1 là một ánh xạ từ R đến R: RR x  2x + 1. Chú ý: – Một phép tương ứng các phần tử của X với các phần tử của Y sẽkhông là ánh xạ từ X đến Y khi có phần tử của X không có phần tửtương ứng trong Y, hoặc khi có phần tử của X ứng với hon một phần tửtrong Y. – Trong một ánh xạ, mỗi phần tử thuộc nguồn đều có ảnh duynhất, nghĩa là nếu f : X  Y là một ánh xạ và x1 = x2 (x 1, x2  X) thìphải có f(x1) = f(x2), hoặc từ f(x 1)  f(x2) ta phải có x1  x 2. – Mỗi phần tử của nguồn có một ảnh duy nhất nhưng có thể haihay nhiều phần tử của nguồn có chung một ảnh. Ngoài ra, cũng có thể cóphần tử của tập đích không là ảnh của bất kỳ phần tử nào trong tậpnguồn. 5.2. Ảnh và tạo ảnh. a) Định nghĩa. Cho ánh xạ f : X  Y. – Giả sử A  X. Tập con của Y gồm tất cả các ảnh của mọi phầntử thuộc A gọi là ảnh của A qua ánh xạ f, ký hiệu là f(A): f(A) = { f(x) x  A}. – Giả sử B  Y. Tập con của X gồm tất cả các tạo ảnh của mọiphần tử thuộc B gọi là tạo ảnh toàn phần của B qua ánh xạ f, ký hiệu là f-1 (B): f-1(B) = { x  X f(x)  B}. Ví dụ: Cho ánh xạ f : R  R , x  2x + 1.

Tham Khảo Thêm:  Ảnh Siro Ngoài Đời Ngầu ❤️ Hình Hero Team Siro, Avatar Siro Cute

Xem thêm: Những Bài Toán Khó Lớp 7 Và Các Bài Toán Nâng Cao Lớp 7 Có Lời Giải

1 Giả sử A = {-1, 0, , 2} và B = {0, 1, 2}. 3 20

Related Posts

Hướng Dẫn Cách Lấy Lại Mật Khẩu Vietcombank Dễ Dàng

Việc quên mật khẩu không còn quá xa lạ với nhiều khách hàng và nó sẽ ảnh hưởng đến việc không thể thực hiện các giao dịch…

FIFA là gì? Lịch sử ra đời và vai trò của tổ chức bóng đá FIFA

Tổ chức bóng đá FIFA là gì? Lịch sử hình thành của liên đoàn bóng đá thế giới như thế nào? Vai trò chính của FIFA là gì?…

ăn gì để vết khâu tầng sinh môn mau lành

Nguyên nhân chính của rách tầng sinh môn là do sinh nở. Để vết khâu nhanh lành, bạn cần bổ sung nhiều dinh dưỡng. Vậy bạn đã…

trang trí quạt giấy lớp 8 đơn giản dễ vẽ

Quạt giấy là vật dụng quen thuộc với người dân Việt Nam. Từ xa xưa, con người đã biết dùng mo cau làm quạt. Dần dần, xã…

bản khai lý lịch dùng cho công tác bảo vệ chính trị nội bộ

&nbsp Sơ yếu lý lịch bảo vệ chính trị nội bộ ĐẢNG ĐẢNG HỌC BỔNG &nbsp CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HÀ NỘI &nbsp ĐẢNG ĐẠI…

đề kiểm tra tiếng anh lớp 3 hoc ki 2 chương trình mới

Bạn đang xem bài viết ✅ Bộ đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 3 năm 2022 – 2023 sách i-Learn Smart Start 2, Đề…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *