Hướng dẫn cài windows 7. 8.10 chuẩn UEFI trên laptop dell latitude Precision m4600….m6800 ,Hướng dẫn cơ bản cách cài đặt windows 7. 8.10 chuẩn UEFI trên laptop dell latitude Precision m4600….m6800 , Bằng USB boot
Cách tạo USB boot để cài đặt windows từ ổ cứng

# dell UEFI
# dell latitude Precision

Nguồn:https://zaia.vn/