Hướng dẫn cài gta ivLink power ISO :
Link download game :
Link down GTA IV Patch :

copy vào notepad với tên Commandline rồi luu vào thư mục của game
-nomemrestrict
-noprecache
-norestrictions
-width 1024
-height 768
-novblank
-Percentvidmem 1.0
-Availablevidmem 16.0
-dx9/low
-fullscreen
-Minspecaudio
-Autoconfig
-Detailquality 0
-ReflectionQuality 0
-Reflectionresolution 0
-Renderquality 0
-Shadowdensity 0
-ShadowQuality 0
-Shadowresolution 0
-Texturequality 0
-Viewdistance 0
-Waterquality 0
-Waterreflectionquality 0
-Notimefix
-windowed

Nguồn: https://zaia.vn

Xem thêm bài viết khác: https://zaia.vn/tri-thuc/