horny là gì

Bản dịch của "horny" vô Việt là gì?

en

Bạn đang xem: horny là gì

volume_up

horny = vi nhú sừng

chevron_left

chevron_right

EN

volume_up

horny {tính}

VI

 • nhú sừng
 • kiểu như sừng
 • hứng tình

Bản dịch

EN

horny {tính từ}

volume_up

 1. general
 2. thông tục

1. general

horny

horny

2. thông tục

horny

hứng tình {tính} [tục]

Từ đồng nghĩa tương quan (trong giờ Anh) của "horny":

horny

English

 • aroused
 • corneous
 • hornlike
 • randy
 • ruttish
 • steamy
 • turned on

Hơn

Duyệt qua quýt những chữ cái

 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • X
 • Y
 • Z
 • 0-9

Những kể từ khác

English

 • hoop
 • hoopoe
 • hooter
 • hop
 • hope
 • hopscotch
 • horizon
 • horizontal
 • horn
 • hornet
 • horny
 • horoscope
 • horrifying
 • horripilate
 • horse
 • horse mackerel
 • horse-leech
 • horseman
 • horsemanship
 • horsepower
 • horseshoe