hold là gì

/hould/

Thông dụng

Danh từ

Khoang (cửa tàu thủy)
Sự chũm, sự sở hữu, sự tóm chặt
to take (get, keep) hold of
sở hữu, tóm chặt (cái gì)
(nghĩa bóng) sự tóm được, sự hiểu thấu
to get hold of a secret
tóm được điều túng thiếu mật
(nghĩa bóng) tác động
to have a great hold on (over) somebody
sở hữu tác động (uy tín) rộng lớn so với ai
vật nhằm tóm lấy; vật đỡ; khu vực dựa
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) tháp canh ải, trở thành luỹ, pháo đài
( (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) sự giam cầm cầm
( kể từ Mỹ,nghĩa Mỹ) căn nhà lao, căn nhà tù

Ngoại động từ

chũm, tóm, lưu giữ, sở hữu, lưu giữ vững vàng
to hold a pen
chũm bút
to hold an office
lưu giữ một chức vụ
to hold one's ground
lưu giữ vững vàng lập trường; (quân sự) lưu giữ vững vàng vị trí; lưu giữ vững vàng mức độ khoẻ ko yếu đuối lên đường (người ốm)
lưu giữ, ở (trong một thế nào là đó)
to hold oneself erect
đứng trực tiếp người
to hold one's head
ngửng cao đầu
chứa chấp, tiềm ẩn
this room holds one hundred people
chống này chứa chấp được một trăm người
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) nhốt (ai)
lưu giữ, nén, nín, kìm lại
to hold one's breath
nín khá, nín thở
to hold one's tongue
nín lặng; ko phát biểu gì
hold your noise!
yên ổn đi!, chớ thực hiện ầm lên thế!
to hold one's hand
kìm tay lại (không rời khỏi tay trừng trị tấn công đập...)
bắt nên lưu giữ lời hứa hẹn
to hold somebody in suspense
thực hiện mang đến ai nên ngấm đòn ngóng đợi
choán, xâm cướp, thú vị, lôi cuốn
to hold someone's attention
thú vị sự để ý của ai
to hold one's audience
thu hút được thính giả
sở hữu ý nghĩ về là, nghĩ rằng, coi là, coi là; tin yêu rằng
to hold oneself responsible for
tự động nghĩ rằng bản thân sở hữu trách cứ nhiệm về
to hold strange opinions
sở hữu những chủ kiến kỳ quặc
to hold somebody in high esteem
kính mến ai, quý trọng ai
to hold somebody in contempt
coi khinh thường ai
to hold something cheap
coi rẻ rúng đồ vật gi, khinh thường cái gì
I hold it good
tôi mang đến cái dó là dúng (là nên làm)
(+ that) ra quyết định là (toà án, thẩm phán...)
tổ chức triển khai, tổ chức
to hold a meeting
tổ chức triển khai một cuộc mít tinh anh, họp mít tinh
to hold negotiation
tổ chức đàm phán
phát biểu, đích thị (những tiếng lẽ...)
to hold insolent language
sử dụng những tiếng lẽ láo xược
Theo, theo dõi xua, nối tiếp theo dõi
to hold a North course
tiếp tục theo dõi con phố về phía bắc

Nội động từ

(thường) (+ to tát, by) lưu giữ vững vàng, lưu giữ Chắn chắn ((nghĩa đen) & (nghĩa bóng))
to hold to tát one's promise
lưu giữ tiếng hứa
to hold by one's principles
lưu giữ vững vàng nguyên lý của mình
will the anchor hold?
liệu néo sở hữu Chắn chắn không?
nối tiếp, kéo dãn, còn mãi, cứ vẫn
will this fine weather hold?
nối tiếp, kéo dãn, còn mãi, cứ vẫn
Có có mức giá trị, sở hữu hiệu lực hiện hành, rất có thể vận dụng ((cũng) to tát hold good, to tát hold true)
the rule holds in all case
điều lệ này còn có độ quý hiếm vào cụ thể từng ngôi trường hợp
does this principle hold good?
nguyên lý còn tồn tại độ quý hiếm nữa không?
(từ lóng) ((thường) phủ toan + with) nghiền trở thành
not to tát hold with a proposal
ko nghiền trở thành một đề nghị
( kể từ cổ,nghĩa cổ) hold! đứng lại, giới hạn lại; đợi một tí!

Cấu trúc từ

to hold back
ngăn lại, hội tụ lại, nén lại, kìm lại
giấu, lưu giữ kín, lưu giữ riêng biệt (tin tức...)
do dự, ngập ngừng
(+ from) cố ngăn, cố nén
to tát hold down
bắt thuộc về, bắt dựa vào, bắt phục tùng; áp bức
cúi (đầu)
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) nối tiếp lưu giữ, vẫn lưu giữ, vẫn (ở nhập thực trạng nào là...)
to hold down an office
vẫn lưu giữ một chức vụ
to tát hold forth
thể hiện, đưa ra, nêu rời khỏi (một ý kiến đề xuất...)
nói; hò la biểu diễn thuyết ((thường) xấu)
to hold forth to tát the crowd
hò la biểu diễn thuyết trước đám đông
to tát hold in
phát biểu Chắn chắn, dám chắc
giam giữ
nén lại, kìm lại, dằn lại
to tát hold off
lưu giữ ko mang đến lại gần; lưu giữ cơ hội xa
chậm lại, nấn ná lại
to tát hold on
tóm chặt, lưu giữ chặt, bám chặt
giữ máy ko hạn chế (dây nói)
to tát hold out
giơ rời khỏi, đem ra
chịu đựng, kiên trì mềm dẳng; ko nhượng cỗ, ko đầu mặt hàng (thành bị vây hãm...)
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) ko mang đến, ko kể từ chối mang đến (cái gì nên cho)
to tát hold over
nhằm trầm lắng, đình lại, trả lại
ở lại sau thời điểm không còn nhiệm kỳ; ở lại tăng nhiệm kỳ
to hold together
gắn lại cùng nhau, hội tụ lại với nhau
gắn bó cùng nhau, liên kết với nhau
to tát hold up
đem lên, giơ lên
đỡ, kháng đỡ
vẫn vững vàng, vẫn duy trì
vẫn tại vị , kô té ( ngựa )
nêu rời khỏi , phô rời khỏi , đem ra
to be held up to tát derision
bị thể hiện thực hiện trò cười
chặn đứng (ô tô...) ăn cướp
làm đình trệ, thực hiện ùn tắc (giao thông...)
hold on!
(thông tục) ngừng
to hold one's own
Xem own
to tát hold something over somebody
luôn luôn luôn giơ đồ vật gi đe doạ ai
to hold water
kín, ko rò (thùng)
đứng vững vàng được (lập luận...)

hình thái từ

  • past held
  • PP : held
  • V_ing : holding

Chuyên ngành

Xây dựng

bệ đỡ

Cơ - Điện tử

Chỗ tóm, sự sở hữu, bệ nâng, (v) chũm, lưu giữ, nâng,kẹp

Giao thông & vận tải

khoang hàng
hầm chứa chấp hàng
cargo hold
hầm chứa chấp mặt hàng (bốc xếp)
hầm mặt hàng (tàu)
sự cất cánh chờ

Hóa học tập & vật liệu

cầm
chứa đựng

Toán & tin

giữ, chiếm; cố định

Kỹ thuật công cộng

chứa
active effluent hold-up tank
thùng chứa chấp loại thải phóng xạ
cargo hold
hầm chứa chấp mặt hàng (bốc xếp)
static hold-up
lượng chứa chấp tĩnh (trong tháp trưng cất)
vapor hold-up
lượng chứa chấp khá nước
cố định
bolt hold
cố toan bởi vì đai ốc
hold circuit
mạch cố định
hold relay
rơle cố định
hold-down nut
đai ốc chân cố định
hold-down plate
tấm cố định
kéo căng
kẹp chặt
nắm
dừng
hold open device
dụng cụ chũm tay
on-hold
ở hiện trạng dừng
đựng
đựng (chất lỏng)
gây ứng suất
giữ
sự duy trì
sự giữ

Giải mến EN: In micromotion studies, the action of supporting an object with one hand while the other hand does work.

Bạn đang xem: hold là gì

Giải mến VN: Trong những nghiên cứu và phân tích hoạt động vi tế bào, sự kháng nâng một vật bởi vì một tay trong những lúc tay không giống thao tác.

sự lưu giữ chặt
treo
hold circuit
mạch treo
hold time
thời gian trá treo

Kinh tế

cầm (phiếu khoán)
cầm (phiếu quán)
có giá chỉ trị
có hiệu lực
giữ
hầm tàu
nắm giữ
sổ
sở hữu (tài sản, khu đất đai)
thuyền
tiến hành

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun
authority , clasp , clench , clinch , clout , clutch , control , dominance , dominion , grip , influence , occupancy , occupation , ownership , pull , purchase , retention , sway , tenacity , tenure
verb
adhere , arrest , bind , bottle up , carry , catch , kiểm tra , cherish , clasp , cleave , clench , clinch , cling , clutch , confine , contain , cork up , cradle , detain , embrace , enclose , enjoy , fondle , freeze to tát , grip , handle , hố on , have , hug , imprison , keep , keep close , keep out , lock up , maintain , not let go , nourish , occupy , own , palm , possess , press , put a lock on , restrain , retain , secure , seize , squeeze , stay put , stick , take , trammel , vise , wield , withhold , wring , assume , aver , bet bottom dollar , buy * , consider , credit , cross one’s heart , deem , entertain , esteem , feel , have hunch , have sneaking suspicion , judge , lap up , rung rinh money on , okay , presume , reckon , regard , sense , mix store by , swear by , swear up and down , take as gospel truth , take stock in , think , view , apply , be in effect , be in force , be the case , be valid , exist , have bearing , hold good , hold true , last , operate , persevere , persist , remain , remain true , resist , stand up , stay , stay staunch , wear , bear , bolster , brace , buttress , lock , prop , shore up , shoulder , sustain , underpin , uphold , accommodate , be equipped for , comprise , include , seat , assemble , Gọi , carry on , celebrate , convene , officiate , preside , lập cập , solemnize , enfold , catch up , enthrall , fascinate , mesmerize , rivet , spellbind , transfix , hold back , keep back , reserve , boast , bit , brake , bridle , constrain , curb , hold down , hold in , inhibit , pull in , rein , opine , affirm , allege , argue , asseverate , avouch , avow , claim , contend , declare , say , state

Từ trái ngược nghĩa

verb
drop , let go , release , abandon , disbelieve , forsake , cease , desert , halt , quit , stop , cancel

tác fake

Xem thêm: make off là gì

Tìm tăng với Google.com :

NHÀ TÀI TRỢ

Xem thêm: abstract là gì