[Học Kèn Harmonica Tremolo]Bài 2: Thực hành thổi note trên kèn!Bài 2: Thực hành thổi note trên kèn!
-Tư thế ngồi, cách cầm kèn
-3 cách đặt môi ngậm kèn
-Thực hành thổi 8 note căn bản quãng giữa của kèn.
-Một số lưu ý khi thổi!

ĐỂ NHẬN CÁC BÀI HỌC TIẾP THEO HÃY Liên hệ Fanpage Faceboọk:

Giữ bản quyền video.

Nguồn:https://zaia.vn/