happy là gì

Bản dịch

I hope you will both be very happy together.

Bạn đang xem: happy là gì

expand_more Chúc nhị các bạn hạnh phúc mặt mũi nhau!

I hope you will make each other extremely happy.

Chúc nhị các bạn ở cùng nhau hạnh phúc!

Merry Christmas and a Happy New Year!

Chúc các bạn Giáng sinh và Năm mới mẻ hạnh phúc!

Happy Diwali lớn you. May this Diwali be as bright as ever.

expand_more Chúc các bạn lễ Diwali vui vẻ và rạng rỡ!

Giáng sinh vui vẻ! / Giáng sinh an lành!

Ví dụ về phong thái dùng

I hope you will both be very happy together.

Chúc mừng lễ lắp đặt ước của nhị các bạn. Chúc nhị các bạn niềm hạnh phúc mặt mũi nhau!

I hope you will make each other extremely happy.

Chúc mừng lễ lắp đặt ước của nhị các bạn. Chúc nhị các bạn ở cùng nhau hạnh phúc!

We are happy lớn announce the wedding/marriage of…and…

Chúng tôi van nài hí hửng mừng thông tin nhị con cháu... và... chuẩn bị trở nên hít.

I'm happy lớn tell you that…now have a little son/daughter.

Tôi van nài hí hửng mừng thông tin... tiếp tục sinh một bé xíu trai/bé gái.

Congratulations lớn the bride and groom on their happy union.

Chúc mừng nàng dâu chú rể trong thời gian ngày quan trọng nhé!

Happy Birthday!

Chúc từng điều ước của người tiêu dùng trở nên thực sự. Sinh nhật hí hửng vẻ!

We are happy lớn announce the engagement of…and…

Chúng tôi van nài hí hửng mừng thông tin... và... tiếp tục đính ước.

Happy Diwali lớn you. May this Diwali be as bright as ever.

Chúc các bạn lễ Diwali hạnh phúc và rạng rỡ!

We are happy lớn announce the birth of…

Chúng tôi đặc biệt hí hửng mừng thông tin sự thành lập và hoạt động của bé xíu...

Xem thêm: rape là gì

Merry Christmas and a Happy New Year!

Chúc các bạn Giáng sinh hạnh phúc và Năm mới mẻ hạnh phúc!

…are happy lớn announce their engagement.

... van nài hí hửng mừng thông tin tiếp tục đính ước.

Merry Christmas and a Happy New Year!

Chúc các bạn Giáng sinh và Năm mới mẻ hạnh phúc!

/ Happy Christmas!

Giáng sinh hí hửng vẻ! / Giáng sinh an lành!

Happy…Anniversary!

Chúc mừng kỉ niệm... năm ngày cưới!

Happy Anniversary!

Chúc mừng kỉ niệm ngày cưới!

Happy Easter!

Chúc mừng ngày lễ nghỉ Phục sinh!

Ví dụ về đơn ngữ

It lacks several scenes included in the 1942 version, and has essentially the same happy ending.

Although he does not marry, he is shown lớn be very happy with his large family, which after many long struggles has finally been reunited.

Some patients show the opposite of what they feel, for example crying when they are happy.

This pleased both parties and everyone went away happy.

The right superior temporal gyrus increasingly responds lớn an increasingly happy stimuli, while the left pulvinar increasingly responds lớn increasingly fearful stimuli.

They lead a simple life and derive happiness in whatever they tự.

She realises her husband's happiness depends only on the fact of her, here in the house, living her life, thinking of him.

Marriage processions were believed lớn be vulnerable lớn such spirits who target peoples happiness.

In the subcallosal cingulate, 46% of studies inducing sadness reported activity in this region, as compared lớn 20% inducing happiness and 20% inducing anger.

Upon one such little step in the great staircase of human life how vast a sum of human happiness or misery depends!

happy

English

Xem thêm: afterwards là gì

  • felicitous
  • glad
  • well-chosen