Hành trình di chuyển và tiếp xúc của bệnh nhân số 21 | VTC NowVTC Now | Ngày 8/3/2020, UBND TP Hà Nội cho biết, bệnh nhân thứ 21 được cho là đã di chuyển đi nhiều nơi và đã tiếp xúc với 96 người trong 3 ngày qua.

——————————
📱 VTC Now trên iOS:
📱 VTC Now trên Android:
💻 VTC Now trên YouTube:
💻 VTC Now trên Facebook:
💻 VTC Now trên Lotus:

Nguồn:https://zaia.vn/