Gun Flowers – Vietinbank Hoàng MaiHội diễn nghệ thuật quần chúng VietinBank lần thứ 5
Tiết mục: Gun Flowers
Biểu diễn: Nhóm múa Vietinbank Hoàng Mai
Địa chỉ: Số 2 – 4 đường Kim Đồng, Q.Hoàng Mai, Hà Nội
Điện thoại: 04. 36.648.701

Nguồn:https://zaia.vn/