Gợi Ý Đáp Án Mô Đun 4 Tiểu Học, Đáp Án Module 4 Công Nghệ Thông Tin Tiểu Học


[embed]https://www.youtube.com/watch?v=elz6GM-qGC8[/embed]

Bạn đang xem: Gợi Ý Đáp Án Mô Đun 4 Tiểu Học, Đáp Án Module 4 Công Nghệ Thông Tin Tiểu Học

Đáp án bài 4.0: Xây dựng kế hoạch dạy học theo định hướng phát triển kỹ năng, năng lực học sinh tiểu học bao gồm câu hỏi tự luận và câu trả lời trắc nghiệm.

Bạn đang xem: Modular Solutions 4

Đáp án chỉ mang tính chất sử dụng, giáo viên chỉ nên lấy ý kiến ​​để ghi vào bài làm, để học phần 4 đạt kết quả tốt.

Một chương trình toàn diện

1. Chọn từ đúng trong các câu để hoàn thành các câu dưới đây

Danh sách đáp án: triết học; mục tiêu; công việc; Nội dung; tổ chức; đánh giá kết quả; chuyên đề;

Chương trình của tất cả các nghiên cứu và toàn bộ hệ thống nghiên cứu và chính sách, trong đó xác định rõ mục tiêu của tất cả các nghiên cứu, xác định các yêu cầu phải đáp ứng theo chất lượng và khả năng của sinh viên, quy mô và cấu trúc của nghiên cứu, phương pháp và loại hình đào tạo. hoạt động, phương pháp đánh giá kết quả học tập, chủ đề, hoạt động học tập của từng nhóm, từng lớp học sinh.

2. Các thành viên có vai trò quan trọng trong việc xây dựng chương trình đào tạo của nhà trường:

Đáp án: A. Hiệu trưởng, tổ trưởng chuyên môn, giáo viên, học sinh

Chương trình học bổng toàn phần năm 2018

1. Chương trình thạc sĩ là tài liệu mô tả chung và nâng cao của toàn bộ chương trình học, bao gồm:

Trả lời:

Điều kiện xây dựng chương trình đào tạo

Ý tưởng để tạo ra một chương trình

Chương trình và hoạt động giáo dục

Mục tiêu của chương trình giáo dục phổ thông là mục tiêu của mọi chương trình nhà trường

Kiến thức về phương pháp giáo dục và đánh giá kết quả giáo dục

Độ dài của mỗi bài học là một nhiệm vụ học tập

Nhấn mạnh vào giáo dục

Yêu cầu phải được đáp ứng về các điều kiện chính và các kỹ năng cần thiết

2. Hoạt động giáo dục và hoạt động giáo dục là gì?

Chương trình giáo dục và hoạt động giáo dục là văn bản quy định vai trò, trách nhiệm của giáo dục và hoạt động giáo dục trong việc thực hiện mục tiêu giáo dục chung, mục đích và yêu cầu phải đạt được cũng như nội dung của hoạt động giáo dục và hoạt động giáo dục trong từng nhóm hoặc cấp cho tất cả. học sinh cả nước, định hướng kế hoạch bài dạy và hoạt động giáo dục ở từng lớp, từng cấp học, phương pháp và các loại hình tổ chức giáo dục, đánh giá kết quả hoạt động giáo dục và hoạt động giáo dục. Giáo trình này là cơ sở để biên soạn giáo trình và tài liệu học tập cho môn học. Cùng với Chương trình tổng thể, Nghiên cứu còn là cơ sở để phát triển các nghiên cứu địa phương và xây dựng hệ thống giáo dục của nhà trường.

3. Chọn từ đúng trong các câu để hoàn thành đoạn văn sau:

*

4. Sắp xếp và Kéo

Hàng 1: Một số giáo dục tiểu học

- Địa lý, dân số

- Lịch sử hình thành và phát triển, truyền thống làng xã

- Phong tục tập quán địa phương

- Môi trường tự nhiên, môi trường

- Làng nghề địa phương.

- Lễ hội, văn nghệ cổ truyền, danh lam thắng cảnh, danh nhân văn hóa

Dòng 2: Yêu cầu giáo dục tiểu học

thức ăn thừa

Thúc đẩy giáo dục đại học

1. Chọn câu trả lời đúng nhất

Hệ thống giáo dục công lập năm 2018 được xây dựng một cách lỏng lẻo bằng cách trao cơ hội và trách nhiệm cho cộng đồng và trường học trong việc lựa chọn và bổ sung thêm các khóa học cũng như thực hiện các kế hoạch chương trình giảng dạy phù hợp.

Câu trả lời chính xác

2. Chương trình 2018 thể hiện cách tiếp cận mở trong quản lý chương trình giáo dục tiểu học như thế nào?

Chương trình đề cập đến thời lượng giáo dục tiểu học “Dạy hai buổi/ngày, mỗi ngày không quá 7 tiết”. Tuy nhiên, chương trình chưa mô tả đầy đủ nội dung của chương trình học hai buổi/ngày ở tiểu học. Tóm lại hệ thống giáo dục tiểu học là một phần quan trọng và bắt buộc đối với học sinh cả nước. Còn một phần “mở” trong chương trình cần thực hiện là mở rộng thời lượng, nội dung, chương trình tổ chức học 2 buổi/ngày ở tiểu học.

Khái niệm hệ thống giáo dục tiểu học

1. Chọn từ đúng trong các câu để hoàn thành các câu dưới đây

Thứ tự viết là: ÁP DỤNG - TUÂN THỦ - THAY ĐỔI

2. Ai tham gia vào việc lập kế hoạch chương trình giảng dạy ở trường tiểu học?

Trả lời: BGH nhà trường, các tổ chuyên môn và giáo viên

3. Mục đích của việc xây dựng chương trình dạy học ở tiểu học

Xây dựng kế hoạch giáo dục tiểu học và đạt các mục tiêu sau:

a) Nâng cao tính linh hoạt, công việc của nhà trường và tính độc lập, năng lực của tổ nhóm chuyên môn, giáo viên trong việc thực hiện chương trình giáo dục tiểu học; sử dụng tiết kiệm, hiệu quả sách giáo khoa, tài liệu học tập, tài liệu dạy học; sử dụng các phương pháp, kĩ thuật dạy học để phát triển các kĩ năng, phẩm chất của học sinh.

b) Nâng cao chất lượng giáo dục nhà trường; bảo đảm dân chủ, minh bạch và hợp tác giữa các tổ chức trong nhà trường; phối hợp giữa nhà trường, cha mẹ học sinh và các tổ chức, cơ quan có liên quan của địa phương để chuẩn bị thực hiện chương trình giáo dục phổ thông.

Nguyên tắc lập kế hoạch giáo dục trường tiểu học

1. Chọn câu trả lời đúng nhất

Câu nào sau đây KHÔNG phải là nguyên tắc chuẩn bị cho trường học?

Trả lời: Đảm bảo rằng bạn đang sử dụng các chiến lược kích thích sự quan tâm của học sinh

2. Chọn từ đúng trong các gợi ý để hoàn thành thông tin bên dưới

Từ cần điền: KIẾN THỨC TỔNG HỢP - ALL TIME

3. Khi xây dựng chương trình giáo dục phổ thông cần tuân thủ những nguyên tắc nào?

1. Bảo đảm thực hiện mục tiêu giáo dục của môn học, của lớp, cấp học, từ đó bảo đảm chất lượng giáo dục.

2. Bảo đảm sự hiểu biết về vùng tri thức, tính liên thông giữa giáo dục và đào tạo; đảm bảo toàn bộ thời gian học và các hoạt động giáo dục theo nội dung Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 ở tiểu học.

3. Bảo đảm phù hợp với khả năng nhận thức của học sinh, kinh tế, văn hóa, văn hóa địa phương, công cụ lao động và trình độ của cán bộ quản lý, giáo viên nhà trường phù hợp.

4. Bảo đảm tổ chức đơn giản, ổn định trong nhà trường, trong công tác đào tạo giáo viên, giáo dục học sinh, nâng cao trình độ, năng lực dạy học trong nhà trường.

5. Bảo đảm việc thu thập tài liệu phục vụ cho việc xây dựng và thực hiện chương trình, chương trình của nhà trường; có định hướng chi tiết, tính khả thi và kế hoạch thực hiện

Xem thêm: life expectancy là gì

6. Bảo đảm sự thống nhất, nhất quán, hợp tác chặt chẽ, thống nhất giữa các cơ sở giáo dục, ngoài nhà trường và trong trường tiểu học.

Ý nghĩa của việc xây dựng hệ thống giáo dục của nhà trường nhằm phát triển các kỹ năng và năng lực của học sinh

1. Chọn một cặp phù hợp bằng cách nhấp vào hộp bên trái và sau đó nhấp vào hộp bên phải tương ứng

1. Xây dựng nguyên tắc phân hóa trong dạy và học

Mỗi trường có số lượng học sinh khác nhau, có nhóm giáo viên khác nhau

2. Nâng cao quyền tự chủ và trách nhiệm của trường tiểu học

Tuân thủ các quy định của chính phủ…

3. Nâng cao trình độ đội ngũ giáo viên, nhân viên

tạo điều kiện để giáo viên chủ động trong việc lựa chọn tài liệu dạy học phù hợp với trình độ học sinh và cách dạy trong nhà trường.

4. Nâng cao trình độ đội ngũ giáo viên, nhân viên

Nghiên cứu kỹ và hiểu rõ mục tiêu, yêu cầu cần đáp ứng về kỹ năng, năng lực và đào tạo

5. Phát triển kỹ năng của đội ngũ cán bộ quản lý

nâng cao kỹ năng dạy và học; dần dần đồng ý với các nguyên tắc phân quyền

6. Tập hợp các nguồn lực để tham gia giáo dục nhà trường

để giáo dục gia đình và giáo dục nhà trường gắn kết tốt hơn, định hướng gia đình, cha mẹ học sinh cùng hợp tác và tham gia giáo dục con cái

2. Nội dung nào sau đây KHÔNG thuộc nguyên tắc dạy và học phân hóa khi xây dựng chương trình phổ thông?

Trả lời: Các trường thực hiện phù hợp với yêu cầu và nội dung chương trình đào tạo.

Đặc điểm của hệ thống giáo dục trường tiểu học

1. Chọn một cặp phù hợp bằng cách nhấp vào hộp bên trái và sau đó nhấp vào hộp bên phải tương ứng

So sánh cách sắp xếp các chủ đề theo phong cách của chương trình giảng dạy ở trường

- Lập kế hoạch cơ bản

- Yêu cầu thực hiện chương trình trong năm học.

- Mục tiêu học tập năm học.

- Tổ chức các tiết học và hoạt động giáo dục trong năm học.

- Trả lời

- Thành lập tổ chức

- Tiện ích bổ sung

Làm thế nào để thực hiện một chương trình giảng dạy trường học

1. Chọn câu trả lời đúng nhất

Làm rõ, cụ thể, phù hợp mục tiêu của kế hoạch giáo dục; nó chỉ ra mức độ cao và thấp của yêu cầu cần đạt được về kiến ​​thức, kỹ năng, thái độ và đề xuất giá trị” là một phần của việc chuẩn bị chương trình giảng dạy ở trường.

Trả lời: Xác định mục tiêu giáo dục của nhà trường

2. Lập kế hoạch chương trình dạy học ở tiểu học cần thực hiện các bước nào?

Quá trình xây dựng chương trình đào tạo của nhà trường được thực hiện theo các nhiệm vụ/quy trình sau:

Tìm cơ sở để xây dựng chương trình của nhà trường Đánh giá thực trạng và tiến độ thực hiện chương trình trong năm học Xác định mục tiêu giáo dục của nhà trường Xây dựng chương trình dạy học và giáo dục giới tính

Để cài đặt, kiểm tra và cập nhật phần mềm

1. Chọn câu trả lời đúng nhất

Điều nào sau đây KHÔNG phải là việc thực hiện chương trình giảng dạy ở trường?

Trả lời: Tổ chức trao đổi với các bên liên quan, hoàn thành báo cáo gửi Ban giám hiệu theo văn bản

2. Chọn từ đúng trong các gợi ý để hoàn thành thông tin bên dưới

Thứ tự viết là: THÊM - SỰ KIỆN - NHÓM SỰ KIỆN - THAY ĐỔI

Vai trò của giáo viên trong việc lập kế hoạch và tổ chức chương trình giảng dạy ở trường

1. Vai trò của giáo viên trong việc lập kế hoạch chương trình giảng dạy ở trường là gì?

Trả lời: Đề xuất, triển khai và đánh giá hiệu quả chương trình giảng dạy của nhà trường

2. Giáo viên nêu những khó khăn mà họ có thể gặp phải trong việc xây dựng chương trình giảng dạy ở trường

Góp ý: Khi xây dựng hệ thống giáo dục của nhà trường, nếu gặp vướng mắc, khó khăn, chưa phù hợp, giáo viên thường có ý kiến ​​chịu đựng hoặc tìm mọi cách giải quyết mà không góp ý với lãnh đạo vì tâm lý xấu hổ, e ngại về điều này. và người lãnh đạo đó.

Xem thêm: 'Uwu là gì (@Riotaugus) · Twitter, Uwu (Biểu tượng cảm xúc)

Hiện nay, học sinh có vấn đề gì cũng là vấn đề của giáo viên nên giáo viên thường im lặng chịu đựng, ít liên hệ với các nhóm phối hợp vì không biết có được giúp đỡ thường xuyên hay trở thành nơi phạm quy. Khi trung tâm đào tạo và mạng xã hội loại bỏ hai tâm lý trên, điều kỳ diệu sẽ xảy ra.

Xem thêm: run out of là gì