go off là gì


Trang trước

Bạn đang xem: go off là gì

Trang sau  


Cụm động kể từ Go off sở hữu 6 nghĩa:

Nghĩa kể từ Go off

Ý nghĩa của Go off là:

 • Nổ bom, rung rinh chuông

Ví dụ cụm động kể từ Go off

Ví dụ minh họa cụm động kể từ Go off:

- The fire alarm WENT OFF because someone was smoking in the toilets. Chuông báo cháy rung rinh lên cũng chính vì ai cơ hút thuốc lá nhập Tolet.

Nghĩa kể từ Go off

Ý nghĩa của Go off là:

 • Bị hư đốn

Ví dụ cụm động kể từ Go off

Ví dụ minh họa cụm động kể từ Go off:

- The milk WENT OFF because I forgot đồ sộ put it in the fridge. Sữa bị hư đốn cũng chính vì tôi quên nhằm nó nhập trong gầm tủ rét mướt.

Nghĩa kể từ Go off

Ý nghĩa của Go off là:

 • Bắt đầu ko mến

Ví dụ cụm động kể từ Go off

Ví dụ minh họa cụm động kể từ Go off:

- I WENT OFF her when she lied đồ sộ bủ. Tôi chính thức ko mến cô ấy Lúc cô ấy giả dối tôi.

Nghĩa kể từ Go off

Ý nghĩa của Go off là:

 • Rời lên đường

Ví dụ cụm động kể từ Go off

Ví dụ minh họa cụm động kể từ Go off:

- Please don't GO OFF until we have sorted this out. Xin chớ tách lên đường cho đến Lúc Cửa Hàng chúng tôi xếp nó rời khỏi.

Nghĩa kể từ Go off

Ý nghĩa của Go off là:

 • Diễn rời khỏi theo đuổi plan

Ví dụ cụm động kể từ Go off

Ví dụ minh họa cụm động kể từ Go off:

- The tiệc ngọt WENT OFF well. Bữa tiệc ra mắt cực kỳ theo đuổi plan.

Nghĩa kể từ Go off

Ý nghĩa của Go off là:

 • Ngừng hoạt động và sinh hoạt (thiết bị năng lượng điện, năng lượng điện tử)

Ví dụ cụm động kể từ Go off

Ví dụ minh họa cụm động kể từ Go off:

- The lights GO OFF automatically when the office is empty. Đèn tự động hóa ngừng hoạt động và sinh hoạt Lúc văn chống vắng vẻ người.

Một số cụm động kể từ khác

Ngoài cụm động kể từ Go off bên trên, động kể từ Go còn tồn tại một vài cụm động kể từ sau:

 • Cụm động từ Go about

 • Cụm động từ Go across

 • Cụm động từ Go after

 • Cụm động từ Go against

 • Cụm động từ Go ahead

 • Cụm động từ Go ahead with

 • Cụm động từ Go along with

 • Cụm động kể từ Go Go around

 • Cụm động từ Go at

 • Cụm động từ Go away

 • Cụm động từ Go back

 • Cụm động từ Go back on

 • Cụm động từ Go before

 • Cụm động từ Go below

 • Cụm động từ Go by

 • Cụm động từ Go down

 • Cụm động từ Go down on

 • Cụm động từ Go down to

 • Cụm động từ Go down with

 • Cụm động từ Go for

 • Cụm động từ Go for it

 • Cụm động từ Go forth

 • Xem thêm: Đánh giá giày Jordan - Điểm nổi bật và chất lượng trong từng thiết kế

  Cụm động từ Go forward

 • Cụm động từ Go in

 • Cụm động từ Go in for

 • Cụm động từ Go in with

 • Cụm động từ Go into

 • Cụm động từ Go it

 • Cụm động từ Go it alone

 • Cụm động từ Go off

 • Cụm động từ Go off with

 • Cụm động từ Go on

 • Cụm động từ Go on about

 • Cụm động từ Go on at

 • Cụm động từ Go on to

 • Cụm động từ Go on with

 • Cụm động từ Go one

 • Cụm động từ Go out

 • Cụm động từ Go out for

 • Cụm động từ Go out to

 • Cụm động từ Go out with

 • Cụm động từ Go over

 • Cụm động từ Go over to

 • Cụm động từ Go past

 • Cụm động từ Go round

 • Cụm động từ Go through

 • Cụm động từ Go through with

 • Cụm động từ Go to

 • Cụm động từ Go together

 • Cụm động từ Go towards

 • Cụm động từ Go under

 • Cụm động từ Go up

 • Cụm động từ Go up to

 • Cụm động từ Go with

 • Cụm động từ Go without


Trang trước

Trang sau  

g-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jspBài viết lách liên quan

 • 160 bài học kinh nghiệm ngữ pháp giờ đồng hồ Anh hoặc nhất

 • 155 bài học kinh nghiệm Java giờ đồng hồ Việt hoặc nhất

 • 100 bài học kinh nghiệm Android giờ đồng hồ Việt hoặc nhất

 • 247 bài học kinh nghiệm CSS giờ đồng hồ Việt hoặc nhất

 • 197 thẻ HTML cơ bản

 • 297 bài học kinh nghiệm PHP

 • 101 bài học kinh nghiệm C++ hoặc nhất

 • 97 bài xích luyện C++ sở hữu giải hoặc nhất

 • 208 bài học kinh nghiệm Javascript sở hữu giải hoặc nhất

  Xem thêm: vegetarian là gì